Slim investeren

Bestuur, Toezicht en Advies

 

Bestuur en Directie

De directievoering van Kredietunie Nederland wordt waargenomen door Roland Lampe. Tevens is hij bestuurder van Kredietunie Nederland en voert hij de algemene directie over de Kredietunie bv. Uitvoerende directeuren krijgen een een onkostenvergoeding.

Roland R. Lampe (1946) ontwierp  in 2010 het kredietunieconcept  van, voor en door MKB ondernemers voor toepassing in Nederland. In 2013 nam hij het initiatief voor de totstandkoming van de Wet Toezicht Kredietunies. Hij is de oprichter van de Vereniging Kredietunies in Nederland en van de Kredietunie bv. Roland studeerde rechten aan de Vrije Universiteit en Internationaal Recht aan de Universiteit van Amsterdam. Het bankvak leerde hij bij de Bank of America NT&SA en bij Rabomerica International Bank NV, een joint venture met Rabobank Nederland. Hij vestigde een kantoor van Rabobank Nederland in Den Haag en nam daar later de reorganisatie en herpositionering ter hand van het bijkantoor van F. Van Lanschot Bankiers NV. Bij Peat Marwick Nederland was hij als senior manager verantwoordelijk voor Corporate Advisory Services, Cash- en Treasury Management en Venture Capital financiering. Hij was initiatiefnemer van de Venture Capital Gids, die hij een aantal jaren uitgaf voor Peat Marwick. Sinds 1987 heeft hij zijn eigen adviesbedrijf L&A Lampe & Associates bv.

Raad van Advies

Gidget Brugman is partner (2008) bij BarentsKrans en een ervaren advocaat met een praktische benadering. Van 2014 tot 2017 was zij tevens lid van het Dagelijks Bestuur van BarentsKrans. Gidget is gespecialiseerd in financieel recht en heeft een nationale en internationale praktijk. Zij adviseert diverse ondernemingen op het gebied van de Wet op het financieel toezicht. Gidget focust zich daarbij op beleggingsdienstverlening (MIFID), beleggingsfondsen (AIFMD, UCITS), financiële dienstverleners en betaaldienstverleners. Een speciale expertise heeft Gidget op het gebied van alternatieve financieringen, zoals crowdfunding en kredietunies. Zo heeft zij KN bijgestaan bij de totstandkoming van de Wet toezicht kredietunies. Gidget behandelt voorts complexe financiële geschillen over de aansprakelijkheid van financiële ondernemingen. Zij publiceert en doceert regelmatig over financieelrechtelijke onderwerpen. Gidget werkte eerder als bedrijfsjurist in Perú (Zuid Amerika) en als advocaat bij een groot Nederlands advocatenkantoor. Zij zal haar juridische kennis en ervaring op het gebied van de Wet op het financieel toezicht ter beschikking stellen aan de Vereniging  van Kredietunies en haar leden.

Bart Muller (1945) studeerde Tropische Landbouw aan de Hogere Landbouwschool in Deventer en Nederlands Recht aan de Universiteit van Utrecht (Bedrijfs- Sociaal- Economische afstudeerrichting ). Hij werkte in verschillende functies bij Rabobank Nederland en was algemeen directeur van verschillende locale Rabobanken. Na zijn werkzame periode voerde hij projecten uit van de Rabobank Foundation in Indonesië en Ethiopië op het vlak van microfinanciering. Tenslotte was Bart een halfjaar interim-directeur bij de Coöperatieve Spaar- en Kredietbank GODO te Paramaribo (Suriname). Bart voegt binnen de Raad van Advies vooral zijn kennis en ervaring op het gebied van coöperatievorming en coöperatieve financiering toe aan de Vereniging en aan de leden-kredietunies.

Dr. Jan Vis MBA CMC RV FRICS, (1947) partner in Bright Orange Talanton Corporate Finance. Jan is als adjunct-professor verbonden aan de Rotterdam School of Management (Erasmus Universiteit) en director van het Competence Center Business Valuation van de RSM. Onderzoeksgebieden: waarderingsvraagstukken, strategisch waardemanagement en marktprocessen. Jan studeerde economie, bedrijfskunde en accountancy. In het verleden werkte hij als controller, financieel directeur en lid van de Raad van Bestuur van een Braziliaanse multinational. Publicaties op het gebied van management control en waarderingsvraagstukken. Hij promoveerde  op het proefschrift Ondernemend Waarderen : Waarderend Ondernemen. De subjectiviteit van het begrip economische waarde. Hij is voorzitter van het Landelijk Register van Gerechtelijke Deskundigen, voorzitter van het Platform Taxateurs en Accountants, lid van de Raad voor de Jaarverslaggeving en bestuurslid van de Stichting Waarderingsonderzoek ten behoeve van Bedrijf en Onderneming. Jan stelt zijn kennis en ervaring op het gebied van economische waarde, risicoanalyse en risico management ter beschikking van de VKN en haar leden.

Bestuursadviseurs

Charles Jansen (1949) is onafhankelijk Financial Consultant. Hij verzorgt financieringen en begeleidt overnames en participaties voor bedrijven. Voorheen werkte Charles o.m. als communication financial consultant bij NarComm – narrowcasting, als financial consultant bij Logimark, in verschillende functies op het gebied van kredietverlenng bij Rabobank den Haag en als kantoordirecteur en accountmanager bij verschillende kantoren van ING Bank. Charles staat als bestuursadviseur met zijn uitgebreide kennis van en praktische ervaring in kredietverlening de Vereniging van Kredietunies en haar leden bij in het opzetten en verder uitwerken van een verantwoord kredietproces, zowel t.a.v. het kredietonderzoek, het “due diligence” onderzoek, de “rating”, als het kredietbeheer. In die gebieden waar nog geen kredietunies werkzaam zijn treedt Charles op als adviseur bij kredietaanvragen die bij VKN binnenkomen.

 

Erik Staal  heeft, verspreid over elf jaar, een groot aantal vernieuwingsprojecten uitgevoerd binnen ABNAMRO Bank, Stater, KPN Telecom en het Ministerie van Financiën. In eerste instantie was hij actief als consultant op het gebied van de bestuurlijke informatieverzorging; later is hij doorgegroeid naar de functie van projectmanager. Andere projecten waar ik in deze periode ervaring op heb kunnen doen zijn: pakket selectie van een aandelen gerelateerde derivaten applicatie (ING); implementatie van een nieuw belastingmiddel (Turnover Tax) t.b.v. de Belastingdienst op Sint Maarten; ISO 9001 certificering voor een adviesbureau; Ontwikkeling beoordelingsmethodiek IT-projecten (KPN Telecom); Opzet en implementatie van een procesmodel voor een nieuw opgericht reclame-adviesbureau. Certificering van een webbased kunstuitleensysteem voor de Federatie Kunstuitleen. Erik studeerde aan de Vrije Universiteit Amsterdam Risk Management for Financial Institutions (afgerond 30-03-2015). Thans doet Erik een opdracht op Riskmanagement gebied bij SNS Bank. Erik versterkt KN als Bestuursadviseur Compliance en Risk Managemente.staal@solutionbox.nl ; 06-512238475

Paul van den Tillaart is Fiscalist en Partner bij Forward fiscalisten te Tilburg. Forward fiscalisten is een nieuw full service advieskantoor voor ondernemingen, ondernemers en particulieren gespecialiseerd op Nederlands en internationaal belastingrecht. Forward stelt haar cliënt centraal in een hechte samenwerking met diverse andere dienstverleners. Paul ondersteunt Kredietunie Nederland en haar leden, als Bestuursadviseur met advies op fiscaal gebied, BTW, VPB, verlengstukwinst, aangiften privé en rechtspersoon. Tevens zal Paul meewerken aan de totstandkoming van de module Fiscaliteit in onze toolbox. Paul is lid van de initiatiefgroep Kredietunie Regio Tilburg u.a.

Peter de Wolff (1971)heeft een uitgebreide ervaring in het managen van IT projecten en bedrijfsprocessen. Hij werkte als service manager, project manager, projectleider en functioneel ontwerper bij verschillende bedrijven en als zelfstandig ondernemer bij Lime IT. Peter verrichtte ICT opdrachten bij Ziggo, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl), KPN International (opzetten van internationale netwerkverbindingen), Xaton, bij de Haagse Hoge School (Ontwerpen van een nieuwe beheerorganisatie op basis van ITIL)  en bij een aantal uitgevers, zoals ThiemeMeulenhoff, Weka en Sdu Uitgevers. Peter begon zijn carrière bij A&O services, waar hij het ontwerpen van software architectuur combineerde met informatie analyse en het ontwerp van bedrijfsprocessen. Peter excelleert in het analyseren en diagnosticeren van IT systemen en bedrijfsorganisaties, tegelijkertijd het aangeven van welke verandermogelijkheden er wenselijk en haalbaar zijn zowel ten opzichte van IT systemen, als van bedrijfsprocessen. Peter beschikt over uitgebreide IT kennis, inclusief op internet gebaseerde systemen, web-sites, web-site applicaties e.d. Hij staat de Vereniging van Kredietunies in Nederland bij in de ontwikkeling van de organisatie en de daarvoor benodigde IT systemen.

Ruben Willems is Partner bij BDO Audit & Assurance B.V., Verantwoordelijk voor Nederlandse en internationale klanten. Ruben houdt zich voornamelijk bezig met snel groeiende en DGA bedrijven. Hij hield zich gedurende de dertien jaar dat hij bij BDO werkzaam was ook bezig met de technische coördinatie van de audit praktijk. Daarvoor werkte Ruben bij Mazars. Ruben is lid van de KNBRD Koninklijke Nederlandse Bond tot het Redden van Drenkelingen. Ruben houdt zich als Bestuursadviseur bij VKN ten behoeve van de leden, bezig met audit vraagstukken, adviseren over onderzoeken naar en organiseren van bedrijfsprocessen, de inrichting van de administratie, het opzetten van een back-office, de interne organisatie, de interne (management)rapportage, opdat kredietunies, maar ook de maatschappelijke omgeving van kredietunies, zekerheid geboden kan worden over de juistheid en volledigheid van acties, transacties en verplichtingen. Specifiek adviseert Ruben onze leden over  de selectie van boekhoudpakketten, inrichting van ICT systemen en de interne organisatie bij kredietunies.