Kredietunie-BV

Kredietunie Nederland heeft de uitvoering van een aantal diensten, waaronder de assistentie bij het oprichten en het managen van kredietunies, exclusief opgedragen aan De Kredietunie bv, Diensten voor kredietunies. De aandelen van De Kredietunie bv zijn volledig in handen van KN. De Kredietunie bv is een Credit Union Service Organisation (CUSO) voor leden van Kredietunie Nederland.

De Kredietunie bv werd opgericht op 2 oktober 2013, met als doelstelling:
Het ondersteunen van de oprichting en instandhouding van coöperatieve kredietverenigingen, in het bijzonder kredietunies; het bevorderen van de uitoefening van het kredietbedrijf uit eigen middelen in het bijzonder ter bevordering van de kredietverlening aan het MKB; het adviseren, ondersteunen en begeleiden van bestaande coöperatieve kredietverenigingen, onder meer op het gebied van:

administratie, liquiditeitsbeheer, kredietprocessen, zekerheden en kredietbeheer
juridische- en coöperatie-zaken
voorlichting, promotie, marketing en communicatie
verzorgen van opleidingen voor leden van kredietunies op het gebied van zakelijke kredietverlening, financiële coaching en het managen van een kredietunie
verzorgen van ICT-activiteiten, w.o website, interne automatiseringsactiviteiten, administratie, intranetten en dergelijke
rapportages en verantwoording aan toezichthouders
De Kredietunie bv heeft ruime ervaring in deze aangelegenheden en verleent deze diensten aan initiatieven van groepen van MKB ondernemers, die zowel regionaal, als sectoraal kunnen zijn georganiseerd. Door aanvaarding van wettelijke en internationale standaarden op het gebied van Governance, compliance, gedragsregels en regels van een behoorlijke bedrijfsvoering kunnen kredietunies lid worden van de Vereniging van Kredietunies in Nederland.

De Kredietunie werkt met standaarden, toolkits, handboeken, voorbeelden en documenten waardoor het oprichten van een kredietunie in principe binnen een periode van drie tot zes maanden mogelijk is. Ervaren projectleiders zijn bij De Kredietunie belast met de uitvoering van alle werkzaamheden.

Laatste tweets

FD: Onvrede over regeerakkoord zet werkgevershuwelijk op scherp. ow.ly/iB0x30j740u

Nieuwsbrief

Met onze nieuwsbrief blijft u op de hoogte van de ontwikkelingen rondom kredietunies.