Kredietunies en Samen Schouders Eronder!

Van het Bestuur: Kredietunies staan midden in de lokale samenleving en helpen daarbinnen de ondernemers om te starten, door te starten en helpen ze te (her-) financieren. Dit doen ze door in hun buurt, regio, beroepsgroep of branche de rol van financieringswijzer en...

VKN op de Radio! Bij Business Open van New Business Radio

Het bestuur van de VKN heeft besloten om onze unieke non-bancaire propositie van het netwerk van aangesloten Kredietunies nog meer bekend te maken via de media. Een onderdeel van deze strategie is de vaste deelname aan het programma Business Open op NBR, te beginnen...

Veel NOW-aanvragen vanuit horeca en detailhandel

Ruim de helft van de goedgekeurde NOW-aanvragen in de derde periode van de steunregeling is naar bedrijven uit de horeca en detailhandel gegaan. In totaal werden ruim 81 duizend aanvragen gedaan bij uitkeringsinstantie UWV, die er ruim 77 duizend goedkeurde. De...

CBS: laagste aantal faillissementen in twintig jaar

Het aantal bedrijven dat vorig jaar failliet is gegaan, lag historisch laag. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), dat cijfers over de bankroeten verzamelde, meldt dat er in de afgelopen twintig jaar niet zo weinig bedrijven de deuren hebben moeten sluiten....