Een nieuwe Financieringsmonitor
Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) gevraagd een nieuwe Financieringsmonitor op te zetten. De monitor bestaat uit twee onderdelen. Het eerste onderdeel is een verkenning van de vraagzijde van de markt voor financiering. Met een digitale enquête onder 5 200 ondernemingen is de gehele zoektocht naar financiering in beeld gebracht: van behoefte tot aan uitkomst. De uitkomsten gelden voor het mkb in de business economy in het jaar dat loopt van juli 2017 tot juli 2018. Het tweede onderdeel is een schets van recente ontwikkelingen op de Nederlandse financieringsmarkt op basis van data van aanbieders van vijf vormen van financiering: bancair krediet, crowdfunding, factoring, leasing en private equity. De resultaten van de monitor zijn opgenomen in dit onderzoeksrapport en ook te vinden in een online dashboard1). Van 2008 tot 2017 werd er een Financieringsmonitor voor het ministerie van EZK gemaakt door Panteia. De monitor van het CBS verschilt van die van Panteia op het gebied van onderzoekspopulatie, weging en manier van enquêteren. De uitkomsten van de twee monitoren zijn daarom niet zonder meer met elkaar te vergelijken.

 

 

Kwart mkb heeft behoefte aan financiering …

Van alle ondernemingen in het mkb in de business economy heeft 24 procent behoefte aan nieuwe externe financiering. Daarvan zet 81 procent serieuze stappen om de mogelijkheden te verkennen. Vervolgens besluit 66 procent na oriëntatie ook daadwerkelijk een financieringsaanvraag te doen. Van die aanvragers is 84 procent succesvol. Zij krijgen het aangevraagde bedrag geheel of deels.


De slaagkans neemt toe met de bedrijfsomvang. Aanvragen van grotere bedrijven zijn vaker succesvol. In het grootbedrijf krijgt zelfs 99 procent (een deel van) de gezochte financiering. In het microbedrijf is dit slechts 80 procent. De slaagkans is ook hoger voor ondernemingen die al minstens 5 jaar bestaan. Bedrijven in de ICT of de zakelijke dienstverlening zijn juist minder vaak succesvol in hun zoektocht. Financiering van investeringen in personeel worden het vaakst afgewezen.

Startups vallen het vaakst uit in dit proces. Meer dan de helft doet na oriëntatie bijvoorbeeld geen aanvraag. Dat kan komen door hun lage slaagkans. Slechts 62 procent van de aanvragen is (deels) succesvol.

CBS Financieringsmonitor 2018

https://bit.ly/2UmFdqR

FD: https://bit.ly/2FU0zZL