Non-bancaire financiers hebben te weinig geld om aan de toenemende kapitaalbehoefte van mkb-bedrijven te voldoen. Daarom pleit Stichting MKB Financiering voor een overheidsfonds dat tot eind 2021 tegen zachte voorwaarden minstens €3,4 mrd beschikbaar stelt aan alternatieve financiers. Die moeten het goedkope geld op hun beurt doorsluizen naar het midden- en kleinbedrijf.

Bij kleinere leningen aan het bedrijfsleven spelen non-bancaire financiers een steeds grotere rol. Volgens een onderzoek van de Stichting MKB Financiering verstrekten zij vorig jaar 22% van het totaal aantal bedrijfsleningen met een maximale omvang van €1 mln. Dat was in 2018 ruim 16%.

HFD_20200828_0_023_004

https://fd.nl/ondernemen/1355266/alternatieve-financiers-willen-goedkoop-geld-van-kabinet