Veel mkb-ondernemers in Nederland vinden het lastig om hun financiering rond te krijgen. Financiers wijzen hun financieringsaanvragen relatief vaak af, mede omdat de aangeleverde informatie van een gebrekkige kwaliteit is. De ondernemers zouden op dit vlak meer hulp willen hebben van mkb-accountants. Dat is een van de conclusies van een onderzoek door NEMACC, het kenniscentrum van de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) en de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Meer hulp van de accountant zou uitkomst kunnen bieden, maar die durft het niet altijd aan om de rol van financieringsdeskundige op zich te nemen. ‘Accountants doen zichzelf te kort,’ stelt Antoinette Rijsenbilt, een van de onderzoekers, in een persverklaring. ‘Met name het kleinere mkb heeft moeite heeft met aantrekken van passende financiering. Maar wat ook blijkt is dat financiers soms concluderen dat accountants meer over dit onderwerp zouden moeten en kunnen weten.’
https://bit.ly/2U9ma7i