Het Nederlandse midden- en kleinbedrijf heeft de afgelopen jaren voor forse bedragen gespaard. Daarmee is het verantwoordelijk voor zeker de helft van het Nederlandse spaaroverschot. Dat blijkt woensdag uit de nog voorlopige resultaten van een studie van De Nederlandsche Bank (DNB).

Vaak wordt verondersteld dat het spaaroverschot vooral zit bij de grote bedrijven, zoals AEX-fondsen. Onderzoek door DNB op basis van microdata van het Centraal Bureau voor de Statistiek laat zien dat dit inzicht verouderd is. Het aandeel van het spaargeld van het mkb komt over de periode 2001 tot en met 2018 al uit op ruim een derde van het totaal. Vanaf 2013 is het aandeel echter ieder jaar toegenomen. Op basis van de nog voorlopige cijfers van DNB kan de conclusie worden getrokken dat het mkb inmiddels goed is voor 50% of meer van het spaaroverschot.

https://bit.ly/2GEl1g8