Het kabinet houdt drie loketten open voor bedrijven die geld zoeken voor innovatie en groei en dit niet op andere manieren kunnen krijgen. Dat blijkt uit een brief die staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken maandag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

 

De Seed Capital-regeling en de VroegeFaseFinanciering zijn bedoeld om ondernemers in verschillende levensfasen van hun bedrijf te helpen met financiering als de markt het laat afweten.
De Seed Capital-regeling en de VroegeFaseFinanciering zijn bedoeld om ondernemers in verschillende levensfasen van hun bedrijf te helpen met financiering als de markt het laat afweten.Foto: Getty Images

Het gaat om drie financieringsinstrumenten voor start-ups en mkb-bedrijven, waaronder het Innovatiekrediet. Keijzer heeft besloten deze met vijf jaar te verlengen omdat volgens haar de steunverlening de afgelopen jaren aan zijn doel heeft beantwoord. De instrumenten hebben een doelmatige en doeltreffende werking, zo concludeert zij uit recente evaluatierapporten. ‘Zonder de inzet van de regelingen was er vanuit de markt minder geïnvesteerd in bedrijven en zou er minder innovatie hebben plaatsgevonden’, schrijft Keijzer aan de Kamer.

https://bit.ly/2Gn8M85

 

Innovatiekrediet: https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/innovatiekrediet
Seed Capital: https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/seed-capital
V
roege Fase Financiering: https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/vroegefasefinanciering-vff