In het kort

Vanaf 27 september UBO-register in werking.

Privacygevoeligheid van UBO-wet blijft een zorg.

Wordt met UBO-register doel van wet bereikt?

Vanaf 27 september kent Nederland een UBO-register. UBO staat voor ultimate benificial owner, de uiteindelijke belanghebbende bij een rechtspersoon of organisatie. Vanaf die datum moet bij een nieuwe inschrijving in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel (KvK) worden opgegeven wie de UBO’s zijn. De 1,5 miljoen entiteiten die nu al zijn ingeschreven, hebben tot 18 maanden de tijd om de UBO’s in het register op te nemen.

Het UBO-register komt voort uit Europese regelgeving ter bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering. Het Nederlands UBO-register wordt dan ook gekoppeld aan de registers in andere EU-lidstaten. Ook buiten de Europese Unie worden dergelijke registers aangelegd.

De derde categorie UBO’s zijn degenen die op een andere manier feitelijke en doorslaggevende zeggenschap kunnen uitoefenen.

Kan op grond van bovenstaande criteria geen UBO worden gevonden, dan moet een andere persoon worden aangewezen voor de inschrijving in het register. Dat is de ‘pseudo-UBO’. Heeft een stichting bijvoorbeeld zeven bestuurders, dan worden zij allen aangemerkt als pseudo-UBO. Heeft een bv vier aandeelhouders met ieder 25% van de aandelen en stemrechten, dan worden zij alle vier als pseudo-UBO’s in het UBO-register ingeschreven.

Linksom of rechtsom zullen dus voor elke bij de KvK ingeschreven entiteit waarvoor deze nieuwe wet geldt, altijd een of meer personen moeten worden ingeschreven als (pseudo-)UBO.

https://fd.nl/opinie/1356853/ubo-register-lastig-voor-crimineel-maar-ook-voor-goedwillende-begunstigde

HFD_20200914_0_025_002