SFL roept Kamer op tot actie
Het huidige financieel- en geldstelsel kent nog altijd “fundamentele problemen”. Dat stellen zestien leden van het SFL, merendeels hoogleraren van acht verschillende kennisinstellingen. Zij hebben daarover vandaag een brief verstuurd aan de Tweede Kamer.Het huidige financieel- en geldstelsel kent nog altijd “fundamentele problemen”. Dat stellen zestien leden van het SFL. Zij hebben daarover een brief verstuurd aan de Tweede Kamer. Deze spreekt binnenkort over de aanbevelingen die de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) eerder dit jaar deed in haar rapport ‘Geld en schuld’. De kabinetsreactie biedt geen oplossingen. Daarom is  de Tweede Kamer nu aan zet.

De SFL-leden stellen concrete stappen voor in lijn met de eerdere WRR-aanbevelingen, waaronder:
– Zet het omlaag brengen van de hoge schuldniveaus bovenaan de agenda
– Stel een commissie in die de voor- en nadelen in kaart brengt van de verschillende vormen waarmee het betalingsverkeer veilig kan worden gesteld
– Start een experiment waarbij De Nederlandsche Bank 10 duizend Nederlanders een rekening geeft bij de centrale bank (zogenaamd central bank digital currency)

Lees het nieuwbericht en de brief via de SFL-website.

Er is ‘geen tijd te verspillen’ met het versterken van de stabiliteit van de Nederlandse financiële sector. Het kabinet moet snel werk maken van eerdere aanbevelingen van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) en Nederland moet het voortouw nemen met een digitale centralebankmunt. Dat zegt de denktank voor de financiële sector Sustainable Finance Lab (SFL).

FD:  ‘Dit kabinet heeft een totaal gebrek aan belangstelling in het vergroten van de financiële stabiliteit, en het voelt dus ook geen enkele urgentie om er iets aan te doen’, zegt Dirk Bezemer, hoogleraar economie in Groningen en een van de ondertekenaars van een SFL-brief met aanbevelingen aan de Tweede Kamer.

WRR-rapport

Bezemer betreurt het dat de regering zo weinig doet met het WRR-rapport van vorig jaar over de werking van het geldstelsel. SFL-directeur Rens van Tilburg zegt dat haast geboden is. ‘Het WRR-rapport was alarmistisch van toon. Er is écht iets mis met de fundamenten van ons financieel stelsel.’

De hervormingsgezinde academici van de SFL zien onder meer brood in een digitale centralebankmunt als veilig alternatief voor deposito’s bij banken. Door alle heisa rond de Libra, de digitale munt die Facebook tot stand wil brengen, is deze discussie in een stroomversnelling beland, stelt Van Tilburg vast.

‘De Europese Centrale Bank is deze vorm van digitale cash sindsdien grondiger gaan onderzoeken. Wij stellen voor dat Nederland het voortouw neemt met een veldexperiment, waarbij 10.000 willekeurige huishoudens rechtstreeks toegang krijgen tot een bankrekening bij De Nederlandsche Bank (DNB). Vervolgens kunnen we bestuderen hoeveel geld ze daar aanhouden, en wat het betekent voor de deposito’s bij commerciële banken.’

Cliëntenraad instellen bij banken

Een ander voorstel dat voortborduurt op een aanzet van de WRR is het instellen van een cliëntenraad bij banken. ‘Die zou zich bijvoorbeeld kunnen uitspreken over het kredietbeleid’, zegt Van Tilburg. ‘Dergelijke maatschappelijke adviesraden kennen we al in de zorg. Bestuurders mogen er niet zomaar afwijken van verstrekte adviezen. In zijn reactie op het WRR-rapport heeft minister van Financiën Wopke Hoekstra het initiatief voor een cliëntenraad bij de banken neergelegd, maar dat is te vrijblijvend. Deze zou net als in de zorg een wettelijke basis moeten hebben.’

De SFL-leden willen verder dat banken grotere buffers aanhouden, en dat ze sneller verliezen nemen. ‘Nederland heeft in internationaal opzicht een uitzonderlijk vriendelijke wetgeving ten aanzien van crediteuren’, legt Bezemer uit. Hij ziet bij hypotheken banken ‘amper risico lopen op producten waar ze mooi aan verdienen en dat geeft verkeerde prikkels’. Nederland zou volgens hem een model uit de VS moeten onderzoeken, waarbij huizenkopers van de hypotheek af kunnen door de huissleutel bij de bank in te leveren. ‘Dat verschuift de pijn als bij een huizencrisis de hypotheek niet kan worden afbetaald.’

Het risico is dat banken die huizen snel weer van de hand doen en een huizencrisis daardoor alleen maar verergert, zoals in de VS in 2008 gebeurde. ‘Daar ben ik niet bang voor’, zegt Bezemer. ‘Ik denk echt dat banken dan voorzichtiger zullen zijn bij het verstrekken van een lening. Nu hoeven ze daar te weinig over na te denken.’

Dovemansoren

Het is afwachten of de SFL-voorstellen een beter onthaal krijgen dan die van de WRR. Zo lijkt de aanbeveling aan minister Hoekstra om te experimenteren met een betaalrekening die 100% veilig is aan dovemansoren te zijn gericht. ‘Het kabinet gelooft dat commerciële banken voldoende voorzien in de stabiliteit en continuïteit van het betalingsverkeer’, verklaart Bezemer. ‘Dat is een enorme schouderklop voor zichzelf, en voor de eigen banken. Het gaat zogezegd allemaal goed.’

https://bit.ly/2onQZqX