Slim investeren

Kredietunie Nederland: van, voor en door ondernemers

Kredietunies

Kredietunies hebben toegang tot alle kennis, ervaring en netwerken die binnen De Kredietunie aanwezig is. De Kredietunie heeft een kredietunie kennisbank ontwikkeld, waarin handboeken over de Op- en inrichting van een kredietunie, Riskmanagement, Kredietverlening, Administratieve organisatie en – systemen, Interne Controle, Cofinanciering en PPS, Europese, Provinciale, Gemeentelijke regelingen/subsidies, Marketing & Communicatie, fonds- en ledenwerving, Fiscale zaken, Financiële Coaching en het Beheer van een kredietunie.

Partners

Ondernemers en organisaties moeten tegenwoordig veel meer delen en geven. De transactiegerichte ondernemer heeft een één dimensionale toekomst, de relatiegerichte ondernemer heeft wortels in zijn omgeving. Ondernemers, organisaties en instellingen realiseren zich dat zij ook een groeiende morele verantwoordelijkheid hebben ten aanzien van hun expertise en bijdrage aan de samenleving.

 

Kredietunies kunnen die maatschappelijke meerwaarde leveren.

Ondernemers

Kredietunies verbinden ondernemers die op zoek zijn naar financiering met ondernemers die een waardevolle, rendabele, maatschappelijk verantwoorde bestemming willen geven aan hun vermogen. Een kredietunie is een vereniging van, voor en door ondernemers.  De essentie van een kredietunie is natuurlijk altijd dat de leden elkaar kennen en elkaar helpen.  Er is immers een commond bond!

Gemeenschapszin, persoonlijke betrokkenheid en de menselijke maat staan centraal.

De Kredietunie

De Kredietunie bv is een bedrijf dat actieve ondersteuning bied aan kredietunies in Nederland, om de invoering van een stelsel van kredietunies in Nederland te stimuleren, te faciliteren en te begeleiden. Dit alles conform de Wet Toezicht Kredietunies en volgens internationaal geaccepteerde standaarden.

De Kredietunie werkt samen met de World Council of Credit Unions (WOCCU, www.woccu.org), waaraan de governance regels zijn ontleend, de gedragscode en de regels van een zorgvuldige bedrijfsvoering. De Kredietunie werkt tevens samen met de European Network of Credit Unions (ENCU, http://www.creditunionnetwork.eu). Kredietunies bieden MKB-ondernemers een aanvullende en alternatieve toegang tot krediet.

De Kredietunie staat de initiatiefnemers van kredietunies actief met raad en daad terzijde om de totstandkoming van een kredietunie en de operationele inrichting daarvan te versnellen, te vereenvoudigen en tot een succes te maken!

 

Bestaande kredietunies worden volop ondersteund op het gebied van compliance & risk management, kredietanalyse & kredietbeheer, leden- en fondswerving, communicatie & marketing, co-financiering, administratie, automatisering, opleidingen en management. Bij kredietunies wordt het subsidiariteitsprincipe gehuldigd, d.w.z. kredietunies zijn altijd zelfstandig bevoegd, kiezen hun eigen bestuur en bepalen hun eigen beleid.

Alleen datgene wat kredietunies beter gezamenlijk kunnen ondernemen, kunnen zij delegeren aan de Kredietunie bv.

Wat is een Kredietunie?

Een kredietunie is een “not for profit” coöperatie van MKB-ondernemers die via een gemeenschappelijke kas geldmiddelen ter beschikking stellen en MKB-ondernemers die geld lenen uit deze kas. Geldverstrekkende leden fungeren tevens als coach voor ervaren of beginnende collega-ondernemers, de kredietnemers. Zij zetten zich in voor het succes van de ondernemer en vergroten daarmee de kans op welslagen.

Een kredietunie bevordert de onderlinge solidariteit tussen kredietgevers en kredietnemers, heeft geen winstoogmerk en is op democratische leest geschoeid. Zowel geldverstrekkers als kredietnemers zijn lid en mede-eigenaar van de coöperatie, zij delen het rendement en het risico binnen de coöperatie. Een eventueel positief saldo aan het eind van het jaar komt ten goede aan alle leden.