Mijlpalen

 

Sinds 2010: Initiatief tot en ontwikkeling van het coöperatieve kredietunie concept op basis van Angelsaksische ervaringen en wetten, de common bond van, voor en door MKB ondernemers.Binnen de wettelijke regels in Nederland en Europa en in overeenstemming met internationale standaarden. Dit concept is uniek in de wereld, omdat alleen MKB ondernemers lid kunnen worden. Kredietunies staan in Nederland niet open voor consumenten.

November 2011, Initiatief om via de Kamerleden Ad Koppejan en Erik Ziengs in de Tweede Kamer een motie en een amendement in te dienen, waarmee de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie o.a. gevraagd wordt om onder de BMKB regeling tot een bedrag van € 25 miljoen beschikbaar te maken voor “niet banken” zoals kredietunies. Deze motie is aangenomen en de BMKB regeling staat sinds 2012 open voor Kredietunies ter accreditatie bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Op basis van de ervaringen assistentie bij de oprichting van meer dan dertig Kredietunies wordt een “Toolkit” samengesteld waarmee kredietunies zes tot negen maanden oprichtingstijd kunnen besparen.

Adviseren en ondersteunen bij de oprichting van de kredietunies voor MKB ondernemers in Noord Limburg, Kredietunie Friesland, Kredietunie Stad Amsterdam, Kredietunie Eemsregio; Kredietunie Regio Tilburg, Kredietunie Zaanstad e.o., Kredietunie Oostland, Binnenschippers Kredietunie Nederland, Kredietunie Noord Drenthe u.a., Kredietunie Veenkoloniën & Oostermoer u.a., Kredietunie Gooi & Vechtstreek u.a., Kredietunie Westland u.a., Kredietunie Gouda e.o.u.a., Kredietunie Heerenveen e.o.u.a., Kredietunie Almere e.o. u.a., Kredietunie Breda e.o.u.a., Nederlandse Kredietunie Duurzame Ondernemers u.a., Kredietunie Zwolle.e.o.u.a., Kredietunie Haaglanden u.a., Kredietunie Bergen op Zoom e.o.u.a.i.o.,

De kredietunies werken allen volgens het model van de “common bond”, dat past binnen de in Nederland geldende wettelijke regels en dat in overeenstemming is met internationale standaarden die worden gehanteerd door de World Council of Credit Unions.

R.R. Lampe is via zijn adviesbedrijf L&A Lampe&Associates bv oprichter van De Kredietunie bv, diensten voor kredietunies betrokken geweest bij de oprichting van de Kredietunie voor Mobiliteits Ondernemers (kredietunie voor leden van BOVAG), van Kredietunie Zeeland, van Naoberkrediet, Coöperatief Ondernemers Platform Veluwe, Kredietunie Amersfoort (thans krediet bemiddelende kredietcoöperatie Midden Nederland) , Kredietunie Eindhoven (thans krediet bemiddelende kredietcoöperatie Brabant) en Kredietunie Bakkerij Ondernemers (thans krediet bemiddelende kredietcoöperatie).

Wettelijk kader:

Sinds 27 maart 2013, initiatief tot en co-auteur bij de Initiatiefnota van Eddy van Hijum en Agnes Mulder, die op 12 juli 2013 bij de Tweede Kamer werd ingediend. Motto: geef kleine kredietunies de ruimte om “opvorderbare gelden” aan te trekken, buiten toezicht van DNB-AFM, maar binnen de wet. Informeren van Tweede Kamerfracties (VVD, PvdA, CDA, D’66), voorts van DNB en MinFin over de Initiatiefnota. Behandeling op 20 november 2014: unanimiteit in Tweede Kamer; Betrokken bij het ontwerp van de initiatiefwet toezicht kredietunies, definitie kredietunie en “Common Bond” en discussie wat is een grote en wat een kleine kredietunie en welk toezicht hoort daarbij; Informeren Europese Commissie over initiatiefwet i.vm. invoering CRD IV; plaatsing van het Nederlandse Kredietunie Initiatief op de uitzonderingenlijst voor toepassing CRD IV; Betrekken van de World Council of Credit Unions bij ons initiatief ; ook bij formulering van de Wet Toezicht Kredietunies. Voorbereiding en behandeling Wet Toezicht Kredietunies in de Tweede Kamer (unaniem aangenomen op 23 februari 2015); overleg met de Nederlandsche Bank nv over invoering van de WtK; Voorbereiding en behandeling van de WtK in de Eerste Kamer op 28 maart 2015 (unaniem aangenomen); coördinatie goedkeuring WtK bij de Europese Commissie in verband met plaatsing op de uitzonderingenlijst CRD IV.

De WtK is op 1 januari 2016 in werking getreden.

Verwerving lidmaatschap World Council of Credit Unions sinds 24 juli 2014; toepassing regels van governance, compliance, gedragscode en regels van zorgvuldige bedrijfsvoering. Hiermee heeft het kredietunieconcept in Nederland internationale erkenning gekregen. Kredietunies in Nederland hebben toegang tot de kennis en ervaring die de WOCCU organisatie biedt. De Kredietunie werkt ook samen met de European Network of Credit Unions (ENCU), die de belangen van Europese kredietunies bij de EU behartigt. ENCU wordt door WOCCU ondersteund.

Ontwikkelen van 208 contacten met initiatiefgroepen die een kredietunie willen oprichten, zowel sectoraal, als regionaal. Hiervan zijn 30 initiatieven geselecteerd, die binnen een jaar tot kredietverlening konden overgaan.

Ontwikkelen van contacten en concrete toezeggingen van vijf Provincies om de oprichting en co-financiering van kredietunies financieel te ondersteunen; Provincies Zeeland, Limburg, Groningen (co-financiering) en Provincie Noord-Holland en Noord-Brabant (financiering van opstartkosten voor vijf, respectievelijk zes kredietunies);

Ontwerp van een veilig, transparant en professioneel kredietproces met externe toetsing in samenwerking met Experian en Finan Topicus;

Ontwikkelen van contacten met Vlaamse Overheid om kredietunies in Vlaanderen mogelijk te maken, betrokkenheid bij opstelling haalbaarheidsstudie KPMG België;

Formeren van een netwerk van strategische partijen uit de marktsector, die waarde kunnen toevoegen aan het Kredietunie Initiatief: BarentsKrans, Bank of the Future, de Coöperatie expert, Experian, Finan Topicus, Fonds 1818, IMK-Instituut Midden en Kleinbedrijf, NPEX, Social Enterprise, StartFoundation en Univé.

Promotie van kredietunies als aanvullende financieringsbron voor MKB ondernemers in Nederland, bereiken van een grotere naamsbekendheid. Per eind 2021 heeft De Kredietunie 46 kredietunies opgericht, waarvan een twintigtal krediet verlenen. In Totaal werd in Nederland door kredietunies per eind 2021 voor circa € 24 miljoen aan kredieten verstrekt, gemiddeld €90.000,- per krediet, 1345 FTE geschapenen 1456 MKB ondernemers lid gemaakt van sectorale en regionale kredietunies.

Plaatsing onderhandse obligatie emissie bij Univé, Fonds 1818 en StartFoundation per 1 december 2014. Samenwerkingsovereenkomsten om professionalisering van De Kredietunie en oprichting van kredietunies mogelijk te maken.