Waar zou ik zijn zonder kredietunie?

Kredietunies

De belangstelling voor het oprichten van kredietunies blijft onverminderd groot. Via De kredietunie hebben kredietunies toegang tot kennis en ervaring op het gebied van

 • Toegang tot automatiserings systemen (administratie, boekhouding, riskmanagement, documentflow, kredietbeheer) die door De Kredietunie op bruikbaarheid en betrouwbaarheid worden getest en geselecteerd; lidmaatschap van gebruikersgroepen voor deze systemen
 • Toegang tot Toolkits:
  • Riskmangement & Compliance
  • Kredietanalyse en Kredietbeheer, inclusief kredietdocumentatie
  • Co-financiering & Opstartkosten
  • Ledenwerving en Fondswerving
  • Communicatie & Marketing
  • Beheer van een Kredietunie
 • Toegang tot thema- en andere voorlichtingsbijeenkomsten
 • Toegang tot activiteiten, die open staan voor kredietunies, zoals het overleg met De Nederlandsche Bank nv, de AFM, de Europese Unie, ECB, EIF, de World Council of Credit Unions, Eerste en Tweede Kamer fracties, Ministeries, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, Provincies, regionale publieke werkverbanden, metropoolregio’s, gewesten, gemeenten, landelijke ondernemersverenigingen, Kamers van Koophandel, economic boards, regionale ontwikkelingsmaatschappijen, euregio’s, etc.
 • Toegang tot Strategische Partners, zoals Univé, Social Enterprises, CLCI, Finan Topicus etc.
 • Toegang tot exclusieve online informatie bronnen, zoals de marktplaats waar kredietunies informatie, documenten en systemen kunnen uitwisselen.

Kredietunies kunnen alle publicaties ontvangen en kunnen worden uitgenodigd om deel te nemen aan kredietunie initiatieven naar mogelijke regionale of sectorale sponsoren; voor funding en ledenwerving met strategische partners, zoals Univé. 

 

Identiteit

Bij door De Kredietunie opgerichte kredietunies staat subsidiariteit hoog in het vaandel. Dat wil zeggen dat kredietunies alles zelf doen wat door hen zelf kan worden afgehandeld. Kredietunies zijn autonoom, kiezen haar eigen bestuurders, bepalen het eigen beleid, processen, tarieven, identiteit etc.  Alleen die dingen die kredietunies niet zelf kunnen doen, of efficiënter met andere kredietunies samen kunnen doen, kunnen door De Kredietunie worden overgenomen, c.q uitgevoerd.

Het logo is de belangrijkste identiteitsdrager van een kredietunie en van onze De Kredietunie. Ons logo is gebaseerd op vier of zes personen, die van boven gezien, met de ruggen  tegen elkaar, elkaar’s hand vasthouden, daarmee de “common bond” tussen de leden symboliserend. Iedere kredietunie kan via een zelf gekozen logo haar eigen identiteit tot uitdrukking brengen.

 

 

 

 

 

 

 

Opgericht:

 

Voor meer informatie zie onder meer: MKB Kredietunie, KredietunieEemsregio, Kredietunie Amsterdam, www.kredietunieoostland.nl. De kredietunies werken allen volgens het model van de “common bond”, dat past binnen de in Nederland geldende wettelijke regels en dat in overeenstemming is met internationale Standaarden die worden gehanteerd door de World Council of Credit Unions.

R.R. Lampe is via zijn adviesbedrijf L&A Lampe&Associates bv oprichter van De Kredietunie bv, diensten voor kredietunies en is betrokken geweest bij de oprichting van de Kredietunie voor Mobiliteits Ondernemers (kredietunie voor leden van BOVAG), van Kredietunie Zeeland (Kredietunie Zeeland heeft haar activiteiten begin 2015 helaas gestaakt, zie Persbericht Opheffing Kredietunie Zeeland-040615), van Naoberkrediet, Coöperatief Ondernemers Platform Veluwe, Kredietunie Amersfoort (thans krediet bemiddelende kredietcoöperatie Midden Nederland) , Kredietunie Eindhoven (thans krediet bemiddelende kredietcoöperatie Brabant) en Kredietunie Bakkerij Ondernemers (thans krediet bemiddelende kredietcoöperatie). Behalve COP Veluwe, zijn (waren) deze kredietunies en kredietcoöperaties aangesloten bij de koepel van Samenwerkende Kredietunies en Kredietcoöperaties.