Nieuwe kansen

De Kredietunie

Ontstaan van Kredietunies in Nederland

De Kredietunie bv is opgericht om tegemoet te komen aan de groeiende behoefte in gespecialiseerde kredietverstrekking voor het MKB. Het MKB is de motor van onze economie. Het bedrijfsleven in Nederland bestaat voor 99% uit MKB-bedrijven. Deze zijn verantwoordelijk voor 58% van de totale omzet in het bedrijfsleven en bieden werkgelegenheid aan 60% van de werkende bevolking. Wij zijn dan ook trots op het MKB!

Door het aangescherpte kredietbeleid van banken in de laatste jaren ( en vooral door de coronacrisis) is het voor MKB ondernemers steeds moeilijker geworden om financiering te verkrijgen. Vooral de “kleinere” kredieten tot € 250.000,- zijn door hoge behandelingskosten en door de strengere regels van Nederlands en internationaal toezicht (Basel III) voor banken nauwelijks meer rendabel.

Door de hoge mate van automatisering bij banken verdwijnt daarnaast de persoonlijke relatie met de ondernemer. Relatiebankieren wordt transactiebankieren. De menselijke maat is verdwenen en moet weer terug.  Wij willen een alternatief voor zijn voor de MKB-ers die naar financiering zoeken!

Nieuwe kansen voor het MKB

Kredietunies functioneren al langere tijd succesvol, overal ter wereld. Introductie van deze vorm van kredietverlening (vergelijkbaar met de vroegere Boerenleenbank) waarbij particulieren en bedrijven elkaar financiële diensten verlenen zonder tussenkomst van banken, biedt ook in Nederland nieuwe kansen voor het MKB.

Kredietunies vullen de ruimte die is ontstaan voor kredietverlening van, voor en door ondernemers als het gaat om leningen tot € 250.000. Kredietgevers en kredietnemers kennen, begrijpen en steunen elkaar. En zo hoort het!