Ondernemers

Het motto van KN is: “Keep a green tree in your heart and perhaps a singing bird will come”. Ondernemers die betrokken zijn bij hun omgeving en bij MKB ondernemers die financiering zoeken om uit te kunnen breiden en daarmee werkgelegenheid te kunnen scheppen, realiseren een maatschappelijk relevante meerwaarde, als zij helpen een kredietunie op te zetten, c.q. in een bestaande kredietunie te participeren. De bereidheid om de beschikkingsmacht over een deel van het spaargeld toe te vertrouwen aan de gemeenschappelijke kas, kredietnemers te coachen, kennis, ervaring en netwerken te delen, samen rendement en risico te delen, zijn wezenlijke elementen van de common bond.

Essentie van een kredietunie is dat de leden elkaar kennen en elkaar helpen. Gemeenschapszin, persoonlijke betrokkenheid en de menselijke maat staan centraal. Sinds dit jaar is het in Nederland wettelijk mogelijk geworden om een kredietunie op te zetten zonder zwaar toezicht van de Nederlandse Bank en de AFM. Voorwaarde is dat kredietunies niet te groot worden (maximaal € 10 miljoen balanstotaal) en dat zij geen “bankje gaan spelen”.

Voor meer info klik op één van onderstaande iconen.

Neem voor het aanvragen van een krediet contact op met Kredietunie Nederland, of kijk op één van de onderstaande websites:

Kredietunie Stad Amsterdam http://kredietunie.amsterdam/ 
MKB Kredietunie Limburg http://www.mkbkredietunie.nl/ 
Kredietunie Regio Tilburg http://de-krt.nl/ 
Kredietunie Breda e.o. http://www.kredietuniebreda.nl/ 
Kredietunie Eemsregio http://www.kredietunie-eemsregio.nl/ 
Kredietunie Enschede e.o. http://www.kredietunie-enschede.nl/ 
Naoberkrediet https://www.naoberkrediet.nl/ 
Kredietunie Haarlemmermeer http://www.kredietuniehaarlemmermeer.com/ 
Kredietcooperatie Veluwe http://www.copveluwe.nl/
Kredietunie Groningen http://www.kredietuniegroningen.nl/ 
Kredietunie Oostland http://www.kredietunieoostland.nl/ 
Binnenvaart Kredietunie Nederland http://www.binnenvaartkredietunie.nl/ 
Kredietunie Zwolle http://www.kredietuniezwolle.nl/ 
Kredietunie Westland http://www.kredietuniewestland.nl/ 
Kredietunie Zaanstad-NH http://www.kuzaanstad.nl/ 
Kredietunie Veenkoloniien & Oostermoer http://dekvo.nl/ 
Kredietunie Alkmaar http://www.kredietunieslimgeld.nl/  
Kredietunie Westerkwartier http://www.kredietuniewesterkwartier.nl/