Van initiatief naar oprichting

Kredietunies worden door groepen MKB ondernemers opgericht, die het belang van de bedrijfstak, hetzij de regio, of de stad inzien en die bereid zijn vrijwillig initiatief te nemen.

Het proces

 • deze ondernemers verenigen zich in een initiatiefgroep
 • deze initiatiefgroep meldt zich aan bij De Kredietunie
 • samen met De Kredietunie wordt een vooronderzoek gestart om te bepalen of er bij kredietvragers en geldgevers voldoende draagvlak is voor de oprichting van een kredietunie
 • vervolgens wordt voor de kredietunie i.o. een businessplan opgesteld, inclusief financiële prognoses

Bij een positieve uitslag van vooronderzoek en businessplan wordt:

 • een voorlopig bestuur gekozen
 • in overleg met De Kredietunie aan de formaliteiten (statuten, reglementen, randvoorwaarden, contracten, administratie, toezichteisen, kredietproces, regels bedrijfsvoering) voldaan
 • een uitvoerings- en actieplan opgesteld
 • een oprichtingsvergadering voorbereid
 • de bereidheid bij leden getoetst om middelen ter beschikking van de kredietunie te stellen
 • geïnventariseerd welke concrete kredietaanvragen er zijn
 • de kredietunie bij Notariële akte opgericht

Het voorlopig bestuur krijgt vervolgens de opdracht een eerste Algemene Leden Vergadering voor te bereiden waarin het eerste bestuur wordt gekozen.

De eerste kredietaanvragen worden in behandeling genomen.