Werking

Kredietunies zijn coöperatieve kredietverenigingen met uitgesloten aansprakelijkheid. Iedere kredietunie geeft obligaties of ledencertificaten uit, hetzij vraagt storting op de ledenrekening om eigen vermogen te vormen.

Leden zijn niet verder aansprakelijk dan tot het bedrag dat zij in het eigen en vreemd vermogen hebben bijgedragen.

Ieder lid kan slechts één lidmaatschapsbewijs verwerven en krijgt daarmee stemrecht in de Algemene Ledenvergadering (“one man, one vote”).

Ieder lid kan tot bestuurder van de coöperatie worden gekozen, wel is een verklaring omtrent het gedrag nodig. Eventuele positieve saldi aan het eind van het boekjaar staan ter beschikking van de leden en kunnen worden gebruikt om het eigen vermogen te versterken, de debetrente te verlagen of de creditrente te verhogen.

Ook kunnen de leden besluiten bij te dragen aan maatschappelijk relevante projecten die in lijn liggen met de doelstelling van de kredietunie.