Slim investeren

Bestuur, Toezicht en Advies

 

Bestuur en Directie

 

Roland Lampe

Roland Lampe

Roland R. Lampe (1946) ontwierp  in 2010 het kredietunieconcept  van, voor en door MKB ondernemers voor toepassing in Nederland. In 2013 nam hij het initiatief voor de totstandkoming van de Wet Toezicht Kredietunies. Hij is de oprichter van de Vereniging Kredietunies in Nederland en van de Kredietunie bv. Roland studeerde rechten aan de Vrije Universiteit en Internationaal Recht aan de Universiteit van Amsterdam. Het bankvak leerde hij bij de Bank of America NT&SA en bij Rabomerica International Bank NV, een joint venture met Rabobank Nederland. Hij vestigde een kantoor van Rabobank Nederland in Den Haag en nam daar later de reorganisatie en herpositionering ter hand van het bijkantoor van F. Van Lanschot Bankiers NV. Bij Peat Marwick Nederland was hij als senior manager verantwoordelijk voor Corporate Advisory Services, Cash- en Treasury Management en Venture Capital financiering. Hij was initiatiefnemer van de Venture Capital Gids, die hij een aantal jaren uitgaf voor Peat Marwick. Sinds 1987 heeft hij zijn eigen adviesbedrijf L&A Lampe & Associates bv.

Raad van Advies

De Raad van Advies staat het bestuur van de Vereniging bij op verschillende gebieden. Zij geeft gevraagd en ongevraagd advies.

Onno de Fouw

Onno de Fouw

Onno de Fouw studeerde in 1968 af in Nederlands Recht aan de R.U. te Utrecht. Na zijn eerste baan bij Eaton & Howard, investment managers in Boston, Massachusetts werkte hij in diverse commerciële bankiersfuncties bij o.a. Bank of America en Rabobank Nederland, in Nederland en de V.S. Hij was onder meer betrokken bij coöperatieve bancaire herstructureringsprojecten in o.a. Polen, Estland en Turkije voor de Wereldbank en de voor de EU. Onno, eerder lid van de Raad van Toezicht van Kredietunie Nederland is toegetreden tot de Raad van Advies en adviseert o.m. over kredietverlening processen en procedures.

 

Bart Muller

Bart Muller

Bart Muller (1945) studeerde Tropische Landbouw aan de Hogere Landbouwschool in Deventer en Nederlands Recht aan de Universiteit van Utrecht (Bedrijfs- Sociaal- Economische afstudeerrichting ). Hij werkte in verschillende functies bij Rabobank Nederland en was algemeen directeur van verschillende locale Rabobanken. Na zijn werkzame periode voerde hij projecten uit van de Rabobank Foundation in Indonesië en Ethiopië op het vlak van microfinanciering. Tenslotte was Bart een halfjaar interim-directeur bij de Coöperatieve Spaar- en Kredietbank GODO te Paramaribo (Suriname). Bart voegt binnen de Raad van Advies vooral zijn kennis en ervaring op het gebied van coöperatievorming en coöperatieve financiering toe aan de Vereniging en aan de leden-kredietunies.

Jan Vis

Jan Vis

Dr. Jan Vis MBA CMC RV FRICS, (1947) partner in Bright Orange Talanton Corporate Finance. Jan is als adjunct-professor verbonden aan de Rotterdam School of Management (Erasmus Universiteit) en director van het Competence Center Business Valuation van de RSM. Onderzoeksgebieden: waarderingsvraagstukken, strategisch waardemanagement en marktprocessen. Jan studeerde economie, bedrijfskunde en accountancy. In het verleden werkte hij als controller, financieel directeur en lid van de Raad van Bestuur van een Braziliaanse multinational. Publicaties op het gebied van management control en waarderingsvraagstukken. Hij promoveerde  op het proefschrift Ondernemend Waarderen : Waarderend Ondernemen. De subjectiviteit van het begrip economische waarde. Hij is voorzitter van het Landelijk Register van Gerechtelijke Deskundigen, voorzitter van het Platform Taxateurs en Accountants, lid van de Raad voor de Jaarverslaggeving en bestuurslid van de Stichting Waarderingsonderzoek ten behoeve van Bedrijf en Onderneming. Jan stelt zijn kennis en ervaring op het gebied van economische waarde, risicoanalyse en risico management ter beschikking van de VKN en haar leden.

Bestuursadviseurs

Bestuursadviseurs adviseren de Vereniging en de Leden op de verschillende vakgebieden. Leden kunnen bestuursadviseurs raadplegen voor individuele vraagstukken.

Paul van den Tillaart

Paul van den Tillaart

Paul van den Tillaart is Fiscalist en Partner bij Forward fiscalisten te Tilburg. Forward fiscalisten is een nieuw full service advieskantoor voor ondernemingen, ondernemers en particulieren gespecialiseerd op Nederlands en internationaal belastingrecht. Forward stelt haar cliënt centraal in een hechte samenwerking met diverse andere dienstverleners. Paul ondersteunt Kredietunie Nederland en haar leden, als Bestuursadviseur met advies op fiscaal gebied, BTW, VPB, verlengstukwinst, aangiften privé en rechtspersoon. Tevens zal Paul meewerken aan de totstandkoming van de module Fiscaliteit in onze toolbox. Paul is lid van de initiatiefgroep Kredietunie Regio Tilburg u.a.

Peter de Wolff

Peter de Wolff

Peter de Wolff (1971)heeft een uitgebreide ervaring in het managen van IT projecten en bedrijfsprocessen. Hij werkte als service manager, project manager, projectleider en functioneel ontwerper bij verschillende bedrijven en als zelfstandig ondernemer bij Lime IT. Peter verrichtte ICT opdrachten bij Ziggo, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl), KPN International (opzetten van internationale netwerkverbindingen), Xaton, bij de Haagse Hoge School (Ontwerpen van een nieuwe beheerorganisatie op basis van ITIL)  en bij een aantal uitgevers, zoals ThiemeMeulenhoff, Weka en Sdu Uitgevers. Peter begon zijn carrière bij A&O services, waar hij het ontwerpen van software architectuur combineerde met informatie analyse en het ontwerp van bedrijfsprocessen. Peter excelleert in het analyseren en diagnosticeren van IT systemen en bedrijfsorganisaties, tegelijkertijd het aangeven van welke verandermogelijkheden er wenselijk en haalbaar zijn zowel ten opzichte van IT systemen, als van bedrijfsprocessen. Peter beschikt over uitgebreide IT kennis, inclusief op internet gebaseerde systemen, web-sites, web-site applicaties e.d. Hij staat de Vereniging van Kredietunies in Nederland bij in de ontwikkeling van de organisatie en de daarvoor benodigde IT systemen.

Ruben Willems

Ruben Willems

Ruben Willems is Partner bij BDO Audit & Assurance B.V., Verantwoordelijk voor Nederlandse en internationale klanten. Ruben houdt zich voornamelijk bezig met snel groeiende en DGA bedrijven. Hij hield zich gedurende de dertien jaar dat hij bij BDO werkzaam was ook bezig met de technische coördinatie van de audit praktijk. Daarvoor werkte Ruben bij Mazars. Ruben is lid van de KNBRD Koninklijke Nederlandse Bond tot het Redden van Drenkelingen. Ruben houdt zich als Bestuursadviseur bij VKN ten behoeve van de leden, bezig met audit vraagstukken, adviseren over onderzoeken naar en organiseren van bedrijfsprocessen, de inrichting van de administratie, het opzetten van een back-office, de interne organisatie, de interne (management)rapportage, opdat kredietunies, maar ook de maatschappelijke omgeving van kredietunies, zekerheid geboden kan worden over de juistheid en volledigheid van acties, transacties en verplichtingen. Specifiek adviseert Ruben onze leden over  de selectie van boekhoudpakketten, inrichting van ICT systemen en de interne organisatie bij kredietunies.

Theo van den Bosch

Theo van den Bosch

Theo van den Bosch (1950) is partner van BureauBCW en Eco2Focus. Hij houdt zich bezig met analyse en onderzoek naar toekomstige ontwikkelingen en trends op het gebied van energie, mobliteit en gebiedsontwikkeling. Hij studeerde sociale geografie en planologie aan de Rijksuniversiteit Groningen en de Universiteit van Amsterdam. Daarna was hij voorlichter (ministerie VROM), projectleider verkeersafwikkeling binnenstad en parkeerbeleid (gemeente Den Haag), plaatsvervangend hoofd gedragsbeïnvloeding verkeersveiligheid (ministerie Verkeer en Waterstaat ) en projectleider invoering girale euro in het bedrijfsleven (ministerie van Economische Zaken). Nadat hij marketingmanager bij de ICT-dienst van Rijkswaterstaat was geweest, begon hij in 2005 zijn eigen adviesbureau. Theo heeft veel relaties opgebouwd bij verschillende Provincies. Hij ouderhoudt voor VKN de relaties met de Provincies, regio’s, gewesten, regionale ontwikkelingsmaatschappijen etc., waar het gaat om de belangen van de leden, co-financiering, financiering opstartkosten en tenslotte het bevorderen van werkgelegenheid.