Slim investeren

Bestuur, Toezicht en Advies

 

Bestuur en Directie

Het Bestuur van Kredietunie Nederland wordt sinds de Algemene Ledenvergadering van 26 november 2020 gevormd door Roland Lampe (Voorzitter), Fred Bagnay (Voorzitter Kredietune Eemsregio u.a.) en Henk Folkers (Voorzitter Kredietunie Slim Geld! u.a.). Fred houdt zich vooral bezig met het relatiebeheer met en tussen de leden, waar Henk zich bezig houdt met sponsoring en samenwerkingspartners. Roland is tevens directeur van De Kredietunie bv.

Roland Lampe

Roland Lampe

Roland R. Lampe (1946) ontwierp  in 2010 het kredietunieconcept  van, voor en door MKB ondernemers voor toepassing in Nederland. In 2013 nam hij het initiatief voor de totstandkoming van de Wet Toezicht Kredietunies. Hij is de oprichter van de Vereniging Kredietunies in Nederland en van de Kredietunie bv. Roland studeerde rechten aan de Vrije Universiteit en Internationaal Recht aan de Universiteit van Amsterdam. Het bankvak leerde hij bij de Bank of America NT&SA en bij Rabomerica International Bank NV, een joint venture met Rabobank Nederland. Hij vestigde een kantoor van Rabobank Nederland in Den Haag en nam daar later de reorganisatie en herpositionering ter hand van het bijkantoor van F. Van Lanschot Bankiers NV. Bij Peat Marwick Nederland was hij als senior manager verantwoordelijk voor Corporate Advisory Services, Cash- en Treasury Management en Venture Capital financiering. Hij was initiatiefnemer van de Venture Capital Gids, die hij een aantal jaren uitgaf voor Peat Marwick. Sinds 1987 heeft hij zijn eigen adviesbedrijf L&A Lampe & Associates bv.
Fred Bagnay

Fred Bagnay

Lid

Fred Bagnay is geboren in Ermelo. Sinds 1987 woonachtig in Delfzijl en een schildersbedrijf begonnen, werkzaam in Delfzijl en omstreken. Dit bedrijf heeft hij onlangs verkocht. Waarom ik de Kredietunie Eemsregio een warm hart toedraag? Het is een mooi gebied, met een goed woonklimaat en prettige mensen die het verdienen om in te investeren, zeker naar de toekomst toe. Hier wil ik graag via onze kredietunie een steentje aan bijdragen.

Fred is voorzitter van Kredietunie Eemsregio u.a. Eerder was Fred gedurende enkele jaren lid van het bestuur van Kredietunie Nederland. 

Henk Folkers

Henk Folkers

Lid

Henk J. Folkers (1956 ), geboren in Appingedam. Co- Founder van IMK (Instituut voor het Midden-en Kleinbedrijf) AdviesPunt B.V. Daar bouwde hij een landelijk netwerk voor “Eerste Hulp” bij Ondernemersvragen. Hij is een echte Concept Builder/Co-Founder en bij vele initiatieven betrokken geweest. Ook was hij Algemeen Directeur bij Acadium Bastion en Flex Garant Assuradeuren en Commissaris bij Claimexperts. In 2010 was hij betrokken bij de oprichting van ABEL, een beleggingsgiro, nadat hij in 2006 aan de uitbouw van TradingPort B.V. was begonnen, de eerste onafhankelijke beleggersgiro voor professionals. In 2000 was hij CEO bij Capital Care, de preferred supplier voor Hypotheken voor de Vereniging Eigen  Huis en President-Commissaris bij Mijn Makelaar, een initiatief van Unive en AEDES. In de jaren 90 was hij CEO en voorzitter R.v.B. en Founder van de FRA en RAAD Administratie Consultants.

Vervulde nevenfuncties:

Sinds 1998 is Henk veelgevraagd columnist bij Beursgorilla, De Kritische Belegger, CashCow, De Hypotheek Adviseur, CFD en VVP. Docent Erasmus Plus (Post-Academische opleiding tot Master Financial Planning). Conceptbedenker/ sponsor en co-presentator van het RTL programma “Geld ligt op Straat” en het Teleac TV programma GELDWERK met Pieter-Jan Hagens. Hij was tot 1998 lid van de Raad van Advies van de European University

Raad van Advies

De Raad van Advies staat het bestuur van de Vereniging bij op verschillende gebieden. Zij geeft gevraagd en ongevraagd advies.

Pieter van den Ban

Pieter van den Ban

Pieter van den Ban (1960) studeerde Bedrijfskunde aan de Hogere Landbouwschool in Dordrecht. In aanvang van zijn loopbaan gewerkt in de veevoeding en als agrarisch adviseur bij ABN-AMRO Bank. Vervolgens werkte hij een aantal jaren als vakbondsbestuurder en organisatieadviseur. In 1997 trad hij in dienst bij de Univé Groep; een samenwerkingsverband tussen regionale coöperaties en een centrale organisatie waarin een schadeverzekeringsbedrijf en de facilitaire organisatie zijn onder gebracht. Jarenlang was hij actief in het ondersteunen van de Regionale Univé’s. Vervolgens was hij een paar jaar actief als manager aan de commerciële kant van de organisatie; nu houdt hij zich als Manager Business Development bezig met het ondersteunen van de hele organisatie bij het vinden van nieuwe bedrijfs- en verdienmodellen. Pieter levert binnen de Raad van Advies vooral inbreng vanuit de samenwerking tussen de afzonderlijke Kredietunies en de Regionale Univé’s.
Gidget Brugman

Gidget Brugman

Gidget Brugman is advocaat en partner Financieel toezicht bij Eversheds Sutherland. Eversheds Sutherland is een internationaal advocaten/notariskantoor in de top 10 van de wereld. Gidget adviseert diverse ondernemingen op het gebied van de Wet op het financieel toezicht. Zij focust zich daarbij op beleggingsfondsen (AIFMD, UCITS), Fintech, kredietaanbieders en betaaldienstverleners (PSD2). Een speciale expertise heeft Gidget op het gebied van alternatieve financieringen, zoals crowdfunding en kredietunies. Zo heeft zij VKN bijgestaan bij de totstandkoming van de Wet toezicht kredietunies. Gidget werkte eerder als bedrijfsjurist in Lima, Perú en was Directeur van de Nederlands-Venezolaanse Kamer van Koophandel in Caracas, Venezuela. Zij zal haar juridische kennis en ervaring op het gebied van de Wet op het financieel toezicht ter beschikking stellen aan de Vereniging  van Kredietunies en haar leden.

Onno de Fouw

Onno de Fouw

Onno de Fouw studeerde in 1968 af in Nederlands Recht aan de R.U. te Utrecht. Na zijn eerste baan bij Eaton & Howard, investment managers in Boston, Massachusetts werkte hij in diverse commerciële bankiersfuncties bij o.a. Bank of America en Rabobank Nederland, in Nederland en de V.S. Hij was onder meer betrokken bij coöperatieve bancaire herstructureringsprojecten in o.a. Polen, Estland en Turkije voor de Wereldbank en de voor de EU. Onno, eerder lid van de Raad van Toezicht van Kredietunie Nederland is toegetreden tot de Raad van Advies en adviseert o.m. over kredietverlening processen en procedures.

 

Bart Muller

Bart Muller

Bart Muller (1945) studeerde Tropische Landbouw aan de Hogere Landbouwschool in Deventer en Nederlands Recht aan de Universiteit van Utrecht (Bedrijfs- Sociaal- Economische afstudeerrichting ). Hij werkte in verschillende functies bij Rabobank Nederland en was algemeen directeur van verschillende locale Rabobanken. Na zijn werkzame periode voerde hij projecten uit van de Rabobank Foundation in Indonesië en Ethiopië op het vlak van microfinanciering. Tenslotte was Bart een halfjaar interim-directeur bij de Coöperatieve Spaar- en Kredietbank GODO te Paramaribo (Suriname). Bart voegt binnen de Raad van Advies vooral zijn kennis en ervaring op het gebied van coöperatievorming en coöperatieve financiering toe aan de Vereniging en aan de leden-kredietunies.
Jan Vis

Jan Vis

Dr. Jan Vis MBA CMC RV FRICS, (1947) partner in Bright Orange Talanton Corporate Finance. Jan is als adjunct-professor verbonden aan de Rotterdam School of Management (Erasmus Universiteit) en director van het Competence Center Business Valuation van de RSM. Onderzoeksgebieden: waarderingsvraagstukken, strategisch waardemanagement en marktprocessen. Jan studeerde economie, bedrijfskunde en accountancy. In het verleden werkte hij als controller, financieel directeur en lid van de Raad van Bestuur van een Braziliaanse multinational. Publicaties op het gebied van management control en waarderingsvraagstukken. Hij promoveerde  op het proefschrift Ondernemend Waarderen : Waarderend Ondernemen. De subjectiviteit van het begrip economische waarde. Hij is voorzitter van het Landelijk Register van Gerechtelijke Deskundigen, voorzitter van het Platform Taxateurs en Accountants, lid van de Raad voor de Jaarverslaggeving en bestuurslid van de Stichting Waarderingsonderzoek ten behoeve van Bedrijf en Onderneming. Jan stelt zijn kennis en ervaring op het gebied van economische waarde, risicoanalyse en risico management ter beschikking van de VKN en haar leden.

Bestuursadviseurs

Bestuursadviseurs adviseren de Vereniging en de Leden op de verschillende vakgebieden. Leden kunnen bestuursadviseurs raadplegen voor individuele vraagstukken.

Erik Staal

Erik Staal

Erik Staal  heeft, verspreid over elf jaar, een groot aantal vernieuwingsprojecten uitgevoerd binnen ABNAMRO Bank, Stater, KPN Telecom en het Ministerie van Financiën. In eerste instantie was hij actief als consultant op het gebied van de bestuurlijke informatieverzorging; later is hij doorgegroeid naar de functie van projectmanager. Andere projecten waar ik in deze periode ervaring op heb kunnen doen zijn: pakket selectie van een aandelen gerelateerde derivaten applicatie (ING); implementatie van een nieuw belastingmiddel (Turnover Tax) t.b.v. de Belastingdienst op Sint Maarten; ISO 9001 certificering voor een adviesbureau; Ontwikkeling beoordelingsmethodiek IT-projecten (KPN Telecom); Opzet en implementatie van een procesmodel voor een nieuw opgericht reclame-adviesbureau. Certificering van een webbased kunstuitleensysteem voor de Federatie Kunstuitleen. Erik studeerde aan de Vrije Universiteit Amsterdam Risk Management for Financial Institutions (afgerond 30-03-2015). Thans doet Erik een opdracht op Riskmanagement gebied bij SNS Bank. Erik versterkt KN als Bestuursadviseur Compliance en Risk Managemente.staal@solutionbox.nl ; 06-512238475
Paul van den Tillaart

Paul van den Tillaart

Paul van den Tillaart is Fiscalist en Partner bij Forward fiscalisten te Tilburg. Forward fiscalisten is een nieuw full service advieskantoor voor ondernemingen, ondernemers en particulieren gespecialiseerd op Nederlands en internationaal belastingrecht. Forward stelt haar cliënt centraal in een hechte samenwerking met diverse andere dienstverleners. Paul ondersteunt Kredietunie Nederland en haar leden, als Bestuursadviseur met advies op fiscaal gebied, BTW, VPB, verlengstukwinst, aangiften privé en rechtspersoon. Tevens zal Paul meewerken aan de totstandkoming van de module Fiscaliteit in onze toolbox. Paul is lid van de initiatiefgroep Kredietunie Regio Tilburg u.a.
Peter de Wolff

Peter de Wolff

Peter de Wolff (1971)heeft een uitgebreide ervaring in het managen van IT projecten en bedrijfsprocessen. Hij werkte als service manager, project manager, projectleider en functioneel ontwerper bij verschillende bedrijven en als zelfstandig ondernemer bij Lime IT. Peter verrichtte ICT opdrachten bij Ziggo, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl), KPN International (opzetten van internationale netwerkverbindingen), Xaton, bij de Haagse Hoge School (Ontwerpen van een nieuwe beheerorganisatie op basis van ITIL)  en bij een aantal uitgevers, zoals ThiemeMeulenhoff, Weka en Sdu Uitgevers. Peter begon zijn carrière bij A&O services, waar hij het ontwerpen van software architectuur combineerde met informatie analyse en het ontwerp van bedrijfsprocessen. Peter excelleert in het analyseren en diagnosticeren van IT systemen en bedrijfsorganisaties, tegelijkertijd het aangeven van welke verandermogelijkheden er wenselijk en haalbaar zijn zowel ten opzichte van IT systemen, als van bedrijfsprocessen. Peter beschikt over uitgebreide IT kennis, inclusief op internet gebaseerde systemen, web-sites, web-site applicaties e.d. Hij staat de Vereniging van Kredietunies in Nederland bij in de ontwikkeling van de organisatie en de daarvoor benodigde IT systemen.
Ruben Willems

Ruben Willems

Ruben Willems is Partner bij BDO Audit & Assurance B.V., Verantwoordelijk voor Nederlandse en internationale klanten. Ruben houdt zich voornamelijk bezig met snel groeiende en DGA bedrijven. Hij hield zich gedurende de dertien jaar dat hij bij BDO werkzaam was ook bezig met de technische coördinatie van de audit praktijk. Daarvoor werkte Ruben bij Mazars. Ruben is lid van de KNBRD Koninklijke Nederlandse Bond tot het Redden van Drenkelingen. Ruben houdt zich als Bestuursadviseur bij VKN ten behoeve van de leden, bezig met audit vraagstukken, adviseren over onderzoeken naar en organiseren van bedrijfsprocessen, de inrichting van de administratie, het opzetten van een back-office, de interne organisatie, de interne (management)rapportage, opdat kredietunies, maar ook de maatschappelijke omgeving van kredietunies, zekerheid geboden kan worden over de juistheid en volledigheid van acties, transacties en verplichtingen. Specifiek adviseert Ruben onze leden over  de selectie van boekhoudpakketten, inrichting van ICT systemen en de interne organisatie bij kredietunies.
Theo van den Bosch

Theo van den Bosch

Theo van den Bosch (1950) is partner van BureauBCW en Eco2Focus. Hij houdt zich bezig met analyse en onderzoek naar toekomstige ontwikkelingen en trends op het gebied van energie, mobliteit en gebiedsontwikkeling. Hij studeerde sociale geografie en planologie aan de Rijksuniversiteit Groningen en de Universiteit van Amsterdam. Daarna was hij voorlichter (ministerie VROM), projectleider verkeersafwikkeling binnenstad en parkeerbeleid (gemeente Den Haag), plaatsvervangend hoofd gedragsbeïnvloeding verkeersveiligheid (ministerie Verkeer en Waterstaat ) en projectleider invoering girale euro in het bedrijfsleven (ministerie van Economische Zaken). Nadat hij marketingmanager bij de ICT-dienst van Rijkswaterstaat was geweest, begon hij in 2005 zijn eigen adviesbureau. Theo heeft veel relaties opgebouwd bij verschillende Provincies. Hij ouderhoudt voor VKN de relaties met de Provincies, regio’s, gewesten, regionale ontwikkelingsmaatschappijen etc., waar het gaat om de belangen van de leden, co-financiering, financiering opstartkosten en tenslotte het bevorderen van werkgelegenheid.

 

Ledenraad

Sinds juni 2018 is bij de Leden de behoefte ontstaan om het Bestuur van de Vereniging te ondersteunen op zowel strategisch terrein, als op uitvoerende taken.

Frank de Laat

Frank de Laat

Voorzitter

Frank de Laat  Frank is ondernemer en was bankier. Heeft 30 jaar in het bankiersvak gewerkt en is sinds 2016 zelfstandig ondernemer. Heeft een bedrijfskundige opleiding genoten aan de Radboud Universiteit Nijmegen en daarnaast is hij gecertificeerd Intuïtief Coach. Frank heeft diverse opleidingen voor het bankiersvak gevolgd. Een jaar of 12 geleden heeft hij samen met zijn echtgenote een drogisterijketen gehad en 6 jaar geleden weer verkocht. Is allrounder in het ondernemers- en bankiersvak. Frank is woonachtig in Macharen (ten noorden van Oss), hij is Voorzitter van Kredietunie Noord-Oost Brabant. Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 8 juni 2018 is Frank benoemd tot Voorzitter van de Raad.
Bart Taminiau

Bart Taminiau

Lid

Bart Taminiau startte in januari 1991 zijn loopbaan bij Rabobank Tilburg als hoofd Creditgelden Beleggingen. Uiteindelijk ontwikkelt hij zich tot accountmanager voor de grootzakelijke markt. Vanuit die functie is Taminiau voor veel bedrijven hét gezicht van de Rabobank. Daarnaast was hij de initiatiefnemer van de Medici desk: een deskundig team van accountmanagers dat uitgebreide kennis en expertise van de medische markt in huis heeft. Bart Taminiau wordt opgevolgd door Marcel Koeton en Roel van Vucht. Bart kan zich nu richten op zijn bestuurswerk in diverse besturen in de regio en zijn geliefde sporten hockey en golf. In zijn vrije tijd is hij graag te vinden bij golfclub Prise d’Eau en Hockeyclub Tilburg. Van de laatste club is hij al bijna 60 jaar lid. Bart is Voorzitter van het Bestuur van Kredietunie Regio Tilburg. Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 8 juni 2018 is Bart als lid toegetreden tot de Ledenraad.
Elisabeth Werter

Elisabeth Werter

Elisabeth Werter heeft heel haar leven als ondernemer bedrijven opgericht, laten groeien en daarna weer verkocht. Vanaf 2006 gebruikt ze deze kennis en kunde als senior adviseur met brede ervaring als participatie coach, Parttime- en BBZ ondernemen, én inclusiviteit op de arbeidsmarkt. Ze zet zich in als strategisch beleidsadviseur, manager, projectleider en procesbegeleider voor transformatie en innovatie vraagstukken, bij commerciële en niet-commerciële instellingen. Elisabeth is vanuit de inhoud gedreven; analytisch en pragmatisch. Ze verbindt bestuur, beleid, management en uitvoering in resultaatgerichte projecten. Haar passie ligt bij de thema’s samenredzaamheid door zelfbeheer van kwetsbare groepen waarbij nieuwe holistische businessmodellen worden ingezet én waarbij de lokale economie centraal staat. Ze excelleert  als kwartiermaker in domein- of afdelingoverschreidende projecten waar meerdere stakeholder-belangen op een lijn gebracht moeten worden. Daarom heeft ze SheCredit opgezet om ondernemende vrouwen met coaching en kredieten te ondersteunen.