Leden

Geldgevers en kredietnemers

Leden van de kredietunies zijn ondernemers die over geldmiddelen beschikken en ondernemers die middellange financiering zoeken voor hun investeringen in productiemiddelen en werkkapitaal.

Om lid te kunnen worden van een kredietunie, moeten MKB-ondernemers behoren tot de doelgroep van de kredietunie: ze maken deel van een bepaalde bedrijfstak of oefenen hun bedrijfsactiviteiten in een bepaalde stad of regio uit.

Deelname aan een kredietunie als kredietgevend lid is interessant voor MKB-ondernemers die willen weten wat er met hun geldmiddelen gebeurt. Maar ook zelf willen bepalen aan wie hun ingebrachte middelen worden uitgeleend en tegen welke voorwaarden. Die als vak- of plaatsgenoten het echte ondernemerschap van de kredietnemer kunnen beoordelen en pas daarna naar zekerheden kijken. En die uit maatschappelijke betrokkenheid en hart voor het ondernemerschap bereid zijn als coach de kredietnemende leden van de kredietunie te begeleiden.

Matthijs Bierman – Common Bond Symposium

Herman Wijffels – Common Bond Symposium

Onno Ruding – Common Bond Symposium

Henk Nijboer – Common Bond Symposium

Coaching

Ondernemers die een klankbord hebben en kunnen sparren met financiële of vakspecialisten zijn in de regel succesvoller dan ondernemers die er alleen voor staan. Kredietnemende leden van een kredietunie kiezen uit de kring van de leden een coach die de noodzakelijke specialistische vak- of bedrijfsvoeringskennis of ervaring heeft. Begeleiding door een coach is een voorwaarde voor de toekenning van krediet.

Kredietgevers, doorgaans ervaren MKB-ondernemers, coachen kredietnemers bij hun bedrijfsvoering. Dat is in het belang van de kredietunie, van de kredietnemer en natuurlijk ook in hun eigen belang. Zo vergroten zij de kans op betaling van rente en aflossing. Kredietgevende leden fungeren op vrijwillige basis als coach.