Starten

Een kredietunie wordt door een groep MKB-ondernemers opgericht, die het belang van de bedrijfstak, de regio of de stad  inziet en bereid is het initiatief te nemen.

De initiatiefgroep meldt zich aan bij De Kredietunie. De groep start samen met De Kredietunie een vooronderzoek om te bepalen of er voldoende draagvlak is bij geldgevers en kredietvragers. Is dit het geval, dan begeleidt De Kredietunie de verdere stappen die nodig zijn om de kredietunie daadwerkelijk op te zetten.

de Kredietunie heeft ruim 46 kredietunies opgericht en beschikt over een schat aan ervaring, kennis, documentatie en handboeken om de oprichting van een kredietunie efficiënt te begeleiden.

Neem voor het starten van een eigen kredietunie in de regio of in een bedrijfstak en voor meer informatie contact op met De Kredietunie.

Wij helpen je graag!