Aan de kredietverlening bij kredietunies zijn, evenals bij de banken, voorwaarden verbonden en ook kredietunies vragen zekerheden.

Het verschil met de banken is echter dat kredietunies bij het beoordelen van een kredietaanvraag vooral eerst kijken naar de ondernemer en de kansen van zijn/haar bedrijf i.p.v. naar ratio’s en zekerheden. Het aanvraagproces voor een krediet verloopt vlot en efficiënt omdat kredietvragers te maken hebben met ondernemers die thuis zijn in het bedrijfsleven, de sector of de regio.

Een kredietaanvraag kan bij kredietunies worden ingediend onder de volgende voorwaarden:

  • bestaand MKB bedrijf met bewezen goed ondernemerschap
  • financiering bedoeld voor activiteiten van de onderneming, werkkapitaal, productiemiddelen
  • financiering levert nieuwe werkgelegenheid op c.q. bestaande blijft behouden
  • aanvraag bedraagt maximaal € 250.000,–
  • hogere bedragen zijn mogelijk onder voorwaarden
  • deelneming c.q. deelfinanciering met anderen is bespreekbaar
  • een degelijk ondernemingsplan en een cash flow prognose, bij voorkeur opgesteld samen met een accountant
  • gevestigd in de regio, c.q. lid van een sectorale bedrijfsvereniging

Niet in aanmerking voor financiering komen meestal:

  • Verliesfinanciering
  • Levende have

Een kredietvrager bij een kredietunie wordt nadat zijn of haar aanvraag positief is beoordeeld, lid van de kredietunie. Daartoe moet de kredietnemer minimaal entree fee (lidmaatschapsgeld) betalen variërend van € 100,- tot  € 1000,-. Daarmee krijgt de kredietnemer ook stemrecht in de Algemene Ledenvergadering.

Voor de kredietnemers zal een rente gelden die 3 tot 5 procent hoger is dan de rente die de kredietgevers ontvangen. Het verschil dient voor de voorzieningen voor kredietrisico’s, rentevergoedingen aan de obligatiehouders en de operationele kosten van de kredietunie. Omdat iedere kredietunie met veel vrijwilligers werkt, kunnen de kosten laag worden gehouden. Het positieve resultaat aan het einde van het jaar staat ter beschikking van de Algemene Ledenvergadering. Deze kan overigens ook besluiten dat kredietnemers een deel van de betaalde rente terug krijgen.

Voor kredietaanvragen in gebieden of sectoren, waar nog geen kredietunie actief is, kan De Kredietunie proberen toch een financiering tot stand te brengen via haar uitgebreide netwerk met banken, crowdfunding platforms, informal investors of andere ondernemers met spaargeld.

Neem daartoe contact op via www.dekredietunie.nl/contact/ of info@dekredietunie.nl