Kredietunie-BV

De Kredietunie bv, Diensten voor kredietunies, bezit alle rechten die aan het kredietunie concept zijn verbonden. De aandelen van De Kredietunie bv zijn in handen van L&A Lampe & Associates bv, de houdstermaatschappij van de oprichter Roland Lampe. De Kredietunie bv is een Credit Union Service Organisation (CUSO) voor kredietunies in Nederland. De Kredietunie bv was op 27 maart 2013 initiatiefnemer van de wet Toezicht Kredietunies, die per 1 januari 2016 werd ingevoerd. Hierdoor kunnen kredietunies in Nederland, zonder toezicht van de Nederlandsche Bank nv en/of de AFM spaargeld aantrekken van MKB ondernemers tot een bedrag (per kredietunie) van €10 miljoen. om enige zelfcontrole uit te oefenen, hanteren kredietunies in Nederland internationaal aanvaarde governance regels en compliance regels, die gelden voor de banken in Nederland.

De Kredietunie bv werd opgericht op 2 oktober 2013, met als doelstelling:
Het ondersteunen van de oprichting en instandhouding van coöperatieve kredietverenigingen, in het bijzonder kredietunies; het bevorderen van de uitoefening van het kredietbedrijf uit eigen middelen in het bijzonder ter bevordering van de kredietverlening aan het MKB; het adviseren, ondersteunen en begeleiden van bestaande coöperatieve kredietverenigingen, onder meer op het gebied van:

 • administratie, liquiditeitsbeheer, kredietprocessen, zekerheden en kredietbeheer
 • juridische- en coöperatie-zaken
 • voorlichting, promotie, marketing en communicatie
 • verzorgen van opleidingen voor leden van kredietunies op het gebied van zakelijke kredietverlening
 • financiële coaching en het managen van een kredietunie
 • verzorgen van ICT-activiteiten, w.o website, interne automatiseringsactiviteiten, administratie, intranetten en dergelijke
 • rapportages en verantwoording aan toezichthouders.

De Kredietunie bv heeft haar ervaring en kennis van het op- en inrichten van kredietunies gebundeld in de Kredietunie Kennisbank, de informatieleverancier voor kredietunies in Nederland.

De Kennisbank volgt alle relevante bronnen op de Nederlandse en Europese financiële markten, ontwikkelt producten en diensten voor kredietunies en voert bovendien op regelmatige basis eigen onderzoek uit. Daardoor beschikt een kredietunie over relevante en actuele informatie zonder dat de kredietunie zelf hoeft te investeren in eigen productontwikkeling en onderzoek. Omdat niet alle kredietunies dezelfde informatiebehoefte en productondersteuning nodig hebben, heeft de Kennisbank verschillende producten en diensten in huis, die per onderdeel afgenomen kunnen worden. Steeds met hetzelfde doel: informatie en ondersteuning bieden waarop kredietunies kunnen bouwen, tegen de laagste kosten. Hierbij loopt de kennisbank voor kredietunies in Nederland voorop op het gebied van technologische ontwikkeling, gebruiksgemak, compleetheid en relevantie.

Kredietunies kunnen ook gezamenlijk opdracht geven bepaald onderzoek te verrichten, c.q. diensten te ontwikkelen. De kosten worden dan via een projectvoorstel aan deelnemende kredietunies voorgelegd, opdat de kosten van het realiseren van zo’n product of dienst gedeeld kunnen worden. De Kredietunie werkt via de Kennisbank met standaarden, toolkits, handboeken, voorbeelden en documenten waardoor het oprichten van een kredietunie in principe binnen een periode van drie tot zes maanden mogelijk is. Ervaren projectleiders zijn bij De Kredietunie belast met de uitvoering van alle werkzaamheden.

Verschillende handboeken zijn beschikbaar:

 1. Oprichting kredietunie
 2. Inrichting kredietunie
 3. Riskmanagement
 4. Kredietverlening
 5. Administratieve organisatie en – systemen, Interne Controle
 6. Cofinanciering en PPS, Europese, Provinciale, Gemeentelijke regelingen/subsidies
 7. Marketing & Communicatie, fonds- en ledenwerving
 8. Fiscale zaken
 9. Financiële Coaching
 10. Beheer van een kredietunie

Voor deze modules kunnen ook (inhouse) workshops worden aangeboden.

De Kredietunie bv heeft ruime ervaring in deze aangelegenheden en verleent deze diensten aan initiatieven van groepen van MKB ondernemers, die zowel regionaal, als sectoraal kunnen zijn georganiseerd. Door aanvaarding van wettelijke en internationale standaarden op het gebied van Governance, compliance, gedragsregels en regels van een behoorlijke bedrijfsvoering kunnen kredietunies lid worden van de Vereniging van Kredietunies in Nederland.