Wederom winstdaling voor groot deel kleinere bedrijven

  • Publicatiedatum: 24-6-2024
Pieter van der Kwaak
Pieter van der Kwaak, bestuurslid SRA
 

Voor het derde jaar op rij zag een groot deel van het kleinere mkb de winst dalen. In 2023 boekte 54% van het microbedrijf minder winst in vergelijking met een jaar eerder. Bijna 40% had een winstdaling van 50% of meer. Dat zijn cijfers die de kwetsbaarheid van deze kleinere bedrijven, de zogeheten microbedrijven, aantonen. De cijfers komen uit het nieuwe SRA-rapport ‘Branches in Zicht 2024, de harde cijfers van Nederlandse ondernemingen‘.

 

Sta er even bij stil: 83% van alle ondernemingen in ons land is een microbedrijf (2 tot 10 medewerkers). Met de andere bedrijven die tot het mkb behoren (tot 250 medewerkers, jaaromzet tot 1 miljoen euro), zijn zij goed voor bijna driekwart van de werkgelegenheid en voor bijna twee derde van de toegevoegde waarde (bron: ‘Staat van het mkb 2023’).

Gezien het belang van het mkb baren voorgaande cijfers van het microbedrijf, en daarnaast de omzet- en winstontwikkeling van het gehele mkb over 2023, mij zorgen. De omzettoename van het mkb bedroeg 3,6% in 2023 ten opzichte van het jaar ervoor. Op het coronajaar 2020 na is dit de kleinste toename sinds 2014. De winstontwikkeling kwam, dankzij forse besparingen op inkoop, uit op 9,1%. Over de jaren heen is die winsttoename beperkt.

Vanuit dit rapport constateren we dat een mkb-ondernemer van elke 100 euro omzet afgerond 8 euro overhoudt. Van die 8 euro moet de ondernemer de belastingen nog betalen, de rente als hij schulden heeft en last but not least de broodnodige investeringen doen om toekomstbestendig te kunnen blijven.

Het mkb heeft wel omzet- en winstgroei nodig om de kansen en uitdagingen als arbeidskrapte, digitalisering en verduurzamingsdoelen te kunnen betalen. Als die armslag er niet of nauwelijks is, heeft dat gevolgen voor de investeringen, doorgroeimogelijkheden en innovatiekracht van het mkb. Ondernemers zijn doorgaans positief ingestelde mensen, die vooruit willen en bereid zijn daarvoor te investeren. Daar is een goed financieringsklimaat voor nodig. Nu hapert het nog flink als het gaat om financieringen tot 1 miljoen euro.

Het mkb is belangrijk voor onze samenleving en we moeten met elkaar het mkb versterken. Dat kan niet zonder daadkrachtige overheid die kaders schept. Wat is er nodig? Een consistent beleid, vereenvoudiging en vermindering van regelgeving en een goed investerings- en financieringsklimaat, waardoor ondernemers kunnen groeien en hun veerkracht behouden.

Tot slot: SRA bedankt de leden die deelnemen aan het SRA benchmarkplatform BiZ.

Pieter van der Kwaak, bestuurslid SRA

https://www.sra.nl/biz/wederom-winstdaling-voor-groot-deel-kleinere-bedrijven