Internationale Samenwerking

World Council of Credit Unions (WOCCU)

De Kredietunie werk samen met de World Council of Credit Unions (WOCCU), een organisatie, die in 103 landen meer dan 56.904 kredietunies telt, met 207 miljoen individuele leden.
Aan de WOCCU ontlenen wij onze governance en compliance regels, gedragscode en regels voor een zorgvuldige bedrijfsvoering.

WOCCU heeft ook in ontwikkelingslanden een uitgebreid netwerk opgezet om, vaak beginnend met microfinanciering, lokale kredietunies op te zetten. Het werkt daartoe samen met de Wereldbank en regionale ontwikkelingsbanken.

European Network of Credit Unions (ENCU)

De Kredietunie werk ook samen met ENCU. Credit unions are regulated and supervised at the national level, however EU legislation increasingly impacts the credit union movement. In order to ensure appropriate and proportionate regulation for credit unions, six European associations and the World Council of Credit Unions comprise European Network of Credit Unions. The network serves as a platform to exchange information and speaks with one voice on European matters. More concretely, the objectives of the network are to:

  • Educate EU policymakers on what a credit union is, how it is structured and what services it provides
  • Raise awareness of the social role credit unions play, both in European countries and worldwide
  • Formulate positions on EU policies identified as highly important to the credit union movement
  • Advocate these positions vis-à-vis EU decision-makers
  • Engage in an open dialogue with policymakers and other stakeholders

http://www.creditunionnetwork.eu/about_the_network 

European Parliament Credit Union Interest Group (EPCUIG)

EU Parliament CU Interst Group Spring Meeting

 

International Cooprative Alliance (ICA)

De Kredietunie houdt zich aan internationale standaarden die gelden voor alle coöperaties wereldwijd en die zijn neergelegd in de regels van de International Cooperative Alliance (ICA),http://ica.coop/ :

Co-operatives are based on the values of self-help, self-responsibility, democracy, equality, equity and solidarity. In the tradition of their founders, co-operative members believe in the ethical values of honesty, openness, social responsibility and caring for others.

ICA-Co-operative identity, values & principles

Bezoek aan VS en Canada

Deze oriëntatiereis naar de VS en Canada was vooral gepland om inzicht te krijgen in samenwerkingsmogelijkheden en om de uitwisseling van ervaringen en netwerken te onderzoeken. Kredietunies in de VS en Canada zijn vooral ontstaan in de eerste helft van de vorige eeuw uit werknemersverenigingen van grote bedrijven. Toen deze bedrijven hun productieactiviteiten verhuisden naar andere staten of naar het buitenland, bleven de kredietunie bestaan en stelden zij zich open voor consumenten in de regio. De laatste 20 jaar vond een grote concentratie plaats via overnames en fusies, ook met (community) banken.

De Credit Union National Association (CUNA) is de grootste branchevereniging in de VS en ondersteunt 7.000 kredietunies, circa 105 miljoen leden. Zij vertegenwoordigen 10% van de spaarmarkt en 6% van de kredietmarkt.  Kredietunies zijn allemaal “not for profit” en betalen geen VPB. Er is een voortdurende strijd met de banken die het ongelijke (belasting)speelveld betwisten. Kredietunies zijn te bescheiden om hun sociale functie naar voren te brengen. Er is grote belangstelling voor Social Impact Measurement; nu wordt vooral volstaan met “story telling”. Namens de WOCCU hebben Thomas Belekevich en Victor Corro introducties verzorgd met de Indiana Credit Union League (ICUL) en de Canadian Credit Union Association (CCUA).

De Indiana Credit Union League (ICUL) vertegenwoordigt 120 federale en 41 staats kredietunies, met 2,4 miljoen leden, $ 24,5 miljard aan activa en $ 16,1 miljard aan uitstaande leningen. Circa 15%-20% betreft de z.g. MBL’s (Member Business Loans). Het oprichten van een kredietunie kost 3 jaar; het laatste jaar zijn twee kredietunies (kerkgemeenschappen) gestart met het oprichtingsproces. Wij bezochten naast de ICUL, 8 kredietunies, met 4,2 miljard activa, 318.000 leden.

Op de foto het bezoek aan het Indiana State House in Indianapolis met leden van de Board van ICUL: Chris Beaumont (P.A. Management Staff), John McKenzie (President), Roland Lampe, Joe Guilfoy (Vice President, Consulting & Education) and Kay Neidlinger (VP Communications).

In Canada zijn er twee grote Kredietunie organisaties, de Desjardin Group (opgericht in 1900 door Alphonse Desjardins, C$ 261 miljard activa) en de CCUA. Er was veel begrip voor onze situatie in Nederland met twee kredietunie organisaties. CCUA vertegenwoordigt 281 kredietunies met 5,6 miljoen leden (credit unions en caisses populaires), 1.807 vestigingen, met C$ 202 miljard aan activa (11,5% MBL’s) , C$ 174 miljard spaargeld, C$ 170 miljard aan uitstaande kredieten. Wij bezochten naast CCUA, 2 kredietunies: Libro Credit Union, de 14de grootste in Canada, met C$4 miljard activa, 31 branches in 25 communities, 100,000 member-owners en meer dan 650 employees; daarnaast Meridian Credit Union, Ontario’s grootste kredietunie, 250.000 leden, inclusief 22,000 business Members, $14 miljard activa, een netwerk van 81 branches en 8 commercial banking centra. Meridian Members hebben ook toegang tot meer dan 3,300 no-fee ABM’s (Automatic Banking Machines) verspreid over Canada en 500,000 ABM’s in VS.

Wij hebben bij al onze bezoeken een overzicht gegeven van de situatie in Nederland en aandacht gevraagd voor ondersteuning bij de groei (aantal en activa) van kredietunies in Nederland. Ons concept van kredietunies van, voor en door MKB ondernemers heeft veel interesse gewekt; vooral het delen van kennis, ervaring en netwerken via coaching en daardoor lagere “default rates” is nieuw. Het opzetten van nieuwe kredietunies is een vrij nieuw begrip; in beide landen vindt de laatste decennia eigenlijk alleen concentratie plaats, er worden weinig nieuwe kredietunies opgericht. Wij vroegen naar kennis ervaring en ondersteuning voor onze Toolbox:

Bezoek aan Wit-Rusland

Theo van den Bosch, Den Haag, 31 maart 2017

Wit-Rusland werkt aan uitbreiding van kredietuniediensten op het platteland. In een communistisch en dictatoriaal land, waar grote collectieve boerderijen de regel zijn en het economisch initiatief altijd bij de centrale communistische partij ligt, is dat een bijzondere ontwikkeling. Nog interessanter wordt het, als je weet dat het project wordt gefinancierd door USAID. Dat is een Amerikaanse Niet-Gouvermentele Overheidsorganisatie (een NGO dus) die o.a. democratische samenlevingen stimuleert.

Van het European Network of Credit Unions (ENCU) kreeg de Kredietunie Nederland een uitnodiging voor een ronde tafel conferentie over dit project in Minsk. Niet alleen het experiment  gaf aanleiding om meer te weten te komen van de Oost-Europese kredietunies, maar ook de aanwezigheid van andere Oost-Europese kredietunies gaf daarvoor mogelijkheden.

In de eerste ontmoeting met het Republican Microfinance Center (RMC) van Wit-Rusland bleek dat er veel overeenkomsten zijn met de werkwijze zoals wij die in Nederland kennen. In de regionale kredietunies die onder het RMC vallen spelen kennis, coaching en vertrouwen een belangrijke rol, naar het voorbeeld zoals Raiffeisen dat ooit in de landbouw introduceerde. In het Wit-Russische geval gaat het om individuele boeren die naast de collectieve staatsboerderijen een eigen boerenbedrijf beginnen.

Na de gedachtenuitwisseling die Theo met het RMC voerde over de Nederlandse en Wit-Russische kredietunies aan de hand van presentaties, maakte hij in een klein gezelschap een excursie naar een boer die gesteund werd door een kredietunie. Het bleek iemand te zijn die geboren en getogen was in het dorp en op milieuvriendelijke manier wilde boeren met konijnen, kippen, hanen en fruitbomen. Hij had een stukje grond gekregen naast het enorme areaal van een collectieve staatsboerderij. Over de productie zei hij dat hij er nooit rijk van zou worden, maar het gaf hem veel voldoening. Zijn zoon wilde in de toekomst wel verder met ecoboeren. Hij constateerde dat er in zijn omgeving vooral onder jongeren veel belangstelling is voor het experiment.

Bij de voorbereiding van de tweede bijeenkomst met het RMC, de feitelijke ronde tafel conferentie, bleek dat de Nederlandse bijdrage erg werd gewaardeerd. In het huidige project wordt namelijk de oprichting van kredietunies en de kredietverlening gefinancierd door USAID en de vraag is: wie doet dat in de toekomst?. De ministeries die aan tafel zaten, waren niet allemaal overtuigd dat zij daarvoor een bijdrage moeten leveren. Door de Nederlandse presentatie en bijdragen van de kredietunie Polen en de wereldorganisatie voor kredietunies werd getoond dat het ook anders kan. Hoe het afloopt moeten we nog zien.

Theo van den Bosch

Voor nadere informatie:
info@dekredietunie.nl
www.dekredietunie.nl