De Europese Investeringsbank (EIB) en financieel dienstverlener DLL hebben 370 miljoen euro aan extra financiering beschikbaar gesteld voor ondernemers in de Benelux. Mkb’ers kunnen geld lenen om plannen op het gebied van duurzaamheid of de circulaire economie te verwezenlijken. Voor de leningen gelden gunstiger voorwaarden dan normaal gesproken, dankzij de financiering van de Europese Investeringsbank.

De helft van de 370 miljoen euro komt van de EIB en de andere helft van DLL (voorheen De Lage Landen). De EIB is de kredietinstelling van de Europese Unie voor langlopende leningen. De aandelen van de bank zijn in handen van de lidstaten. De organisatie steunt ondernemingen in heel Europa.

Bron: ANP

https://www.accountant.nl/nieuws/2021/11/370-miljoen-voor-mkb-ondernemers-met-duurzaamheidsplannen/

Zie ook: https://innovationorigins.com/nl/selected/financiering-van-in-totaal-370-miljoen-euro-voor-groene-mkb-projecten/