De instelling voor microfinanciering Qredits heeft een garantieovereenkomst gesloten met het Europees Investeringsfonds (EIF) waardoor het voor ten minste 100 miljoen euro aan leningen kan gaan verstrekken aan Nederlandse micro-ondernemers.

Van onze redactie 16 mei 2023

De transactie past binnen het beleidsvenster ‘sociale investeringen en vaardigheden’ van het InvestEU-programma van de Europese Unie en zal naar verwachting zo’n 5000 ondernemers in Nederland en op de Nederlandse Antillen bereiken.

De steun houdt in dat Qredits een garantie krijgt op een portefeuille nieuwe leningen van 100 miljoen euro, waarmee het zich kan richten op onvoldoende bediende doelgroepen, zoals jongeren, vrouwelijke ondernemers en ondernemingen van migranten. Hierdoor zullen micro-ondernemers volgens de initiatiefnemers profiteren van leningen met een lagere rente en soepelere onderpandvereisten. Ze kunnen daarnaast gebruikmaken van de door Qredits geboden trainingen en coaching.

”Met instrumenten zoals de garantie van InvestEU kunnen we nog meer startende ondernemers en mkb’ers steunen die elders geen toegang tot financiering zouden hebben”

Elwin Groenevelt, ceo Qredits Microfinanciering Nederland

Maximaal 8 procent beschikbare financiering voor kleine ondernemers op Nederlandse Antillen

Elwin Groenevelt, ceo van Qredits Microfinanciering Nederland: ,,Qredits ondersteunt en versterkt ondernemerschap via leningen, coaching en trainingen. Met instrumenten zoals de garantie van InvestEU kunnen we nog meer startende ondernemers en mkb’ers steunen die elders geen toegang tot financiering zouden hebben. Vooral in deze onzekere tijden zijn we blij dat er steeds meer Europese middelen beschikbaar zijn voor deze cruciale sector van onze economie.”

Van deze meest recente transactie van het EIF en Qredits is maximaal 8 procent van de beschikbare financiering bestemd voor kleine ondernemers op de Nederlandse Antillen. Qredits verwacht ongeveer 5000 kleine ondernemers te kunnen helpen, uitgaande van een gemiddelde lening van 20.000 euro per bediende klant. Alle financieringsbesluiten in het kader van dit programma worden genomen door Qredits.

Lees ook: Nieuwe subsidieronde voor mkb’ers en eenmanszaken die willen digitaliseren

InvestEU-fonds, de InvestEU-advieshub en het InvestEU-portaal

Het InvestEU-programma voorziet de Europese Unie van cruciale langlopende financiering door grote hoeveelheden private en publieke middelen in te zetten voor het ondersteunen van een duurzaam economisch herstel. Het helpt ook private investeringen aan te trekken voor de beleidsprioriteiten van de EU, zoals de Green Deal en de digitale transitie.

Het InvestEU-programma bestaat uit drie componenten: het InvestEU-fonds, de InvestEU-advieshub en het InvestEU-portaal. De uitvoering van het InvestEU-fonds vindt plaats via financiële partners die met de garantie van 26,2 miljard euro uit de EU-begroting in projecten zullen investeren. De volledige begrotingsgarantie zal worden ingezet om de investeringsprojecten van de uitvoerende partners te steunen, waardoor hun risicodragende capaciteit wordt vergroot en er minstens 372 miljard euro aan extra investeringen kan worden aangetrokken.

https://www.deondernemer.nl/financien/eif-qredits-overeenkomst-leningen-micro-ondernemers~4519609?vgo_ee=lRV8dg0oySFZmhTFcLoIYPh80xuSnuoUpdxVIRumET%2BztYNScxQA69U%3D%3AyK18iLyyhTpExuz0zLk4tYE2sWYzqAGN