Bankvrij financieren voor het MKB

Woord van de Directie

Beste Investeerders,

De afgelopen periode maakten we al een aantal malen melding van de komende Europese Regelging die voor Crowdfunding dienstverleners van kracht wordt. 10 november as. is het zover! Dan treedt de Europese Crowdfunding Wetgeving (ECSP) in werking en hebben alle crowdfundingdienstverleners (CSP) één jaar de tijd om de benodigde vergunning te verkrijgen. Kapitaal op Maat zal zodra dat mogelijk is het verzoek bij de AFM indienen om het aanvraagproces te kunnen starten.

Eén van de belangrijkste gevolgen van de Europese Wetgeving voor u als klant van Kapitaal op Maat, is dat een Crowdfundingdienstverlener zelf geen Betaaldienstverlening mag verlenen. Kapitaal op Maat is hiertoe de samenwerking met GoCredible (GC) aangegaan. GC beschikt over de benodigde PSD2 vergunning om betaaldienstverlening aan te bieden. Sinds juni dit jaar gaan alle iDeal betalingen al via GoCredible. De volgende stap is dat ook de maandelijkse incasso bij de ondernemer en de uitbetalingen aan investeerders via GoCredible gaan verlopen. Als gevolg hiervan is Kapitaal op Maat verplicht om al haar investeerders en ondernemers te identificeren en verifiëren conform de wettelijke richtlijnen van de Wwft en de SW.

Om u zo makkelijk mogelijk te identificeren en verifiëren heeft Kapitaal op Maat samen met GoCredible, als echte FinTechs, een digitale oplossing ontwikkeld. Daarmee geven we u de mogelijkheid om vanuit het nieuwe dashboard in uw accountomgeving de verificatie en identificatie te voltooien. Op korte termijn kunt u hier een uitnodiging voor verwachten. Als u nu al geïnteresseerd bent om met de eerste testgroep mee te doen, kunt u zich hiervoor aanmelden door een mailtje te sturen naar info@kapitaalopmaat.nl.

Mocht u hier nog vragen over hebben, kunt u op de gebruikelijke wijze contact met ons opnemen. Wij kijken in ieder geval uit naar deze volgende stap in de professionalisering van de Crowdfundingmarkt.

Met vriendelijke groet,
Peter-Paul van Dijk & Wilbert Knol

Wij stellen graag onze nieuwe collega aan u voor

Mijn naam is Tobias Knibbeler. Op 1 november 2021 ben ik bij Kapitaal op Maat gestart als Contract Manager. Ik zal mij voornamelijk bezighouden met het toezicht op de uitvoering van de contractuele afspraken die de ondernemers zijn aangegaan.

Ik ben 27 jaar oud en kom uit Breda. Mijn studie heb ik in Tilburg gedaan. Ik heb een juridische achtergrond. Na mijn opleiding aan de Juridische Hogeschool in Tilburg, heb ik een master Ondernemingsrecht gevolgd aan de Tilburg University. Ik heb onder meer gewerkt in de bancaire sector, bij een deurwaarderskantoor en in de juridische dienstverlening. Daarnaast heb ik tijdens mijn opleiding meerdere stages mogen volgen, onder andere als bedrijfsjurist.

Na afronding van mijn master, heb ik een jaar als jurist arbeidsrecht en civiel recht gewerkt, waar ik particulieren bijstond. Met mijn ondernemingsrechtelijke achtergrond, ontbrak het mij aan een commerciële setting. Kapitaal op Maat biedt mij de perfecte kans om mijn competenties te benutten en speelt tegelijkertijd goed in op mijn ambities.

Ik kijk ernaar uit om voor u aan de slag te gaan en het optimale te halen uit de verschillende samenwerkingsvormen. Mail gerust als je meer over mij (dan wel over mijn rol binnen KoM) wilt weten – tobias@kapitaalopmaat.nl.

Als u nog vragen heeft kunt u ons altijd bereiken.

Met vriendelijke groet,

Team Kapitaal op Maat