Geert Janssens in VKW, het Ondernemers Platform:

Van, voor en door ondernemers

Het motto van een kredietunie is zeer toepasselijk: ‘van, voor en door ondernemers’. De idee is simpel. Een kredietunie is een coöperatie die bestaat uit kredietgevende en kredietnemende leden.

De kredietunie is gebaseerd op een onderlinge solidariteitsgedachte. Iedereen die lid wordt van de unie koopt een eeuwigdurend certificaat (perpetual) en ontvangt daarvoor een rentevergoeding. Met het geld dat de verkoop van certificaten binnenbrengt, kunnen leningen worden verstrekt aan leden van de unie. Om de kosten van de unie te dekken, ligt de rente op de lening hoger dan die wordt betaald op een certificaat.

Een belangrijk aspect is dat leden van de unie de kredietontvangers coachen en adviseren. Dat verkleint de kans op een faillissement. Belangrijk is ook dat de kredietanalyse objectief gebeurt. Kredietunie Nederland doet hiervoor een beroep op Qredits, een organisatie die ruime ervaring heeft met microfinanciering tot bedragen van 50.000 euro en een Europese onderscheiding kreeg voor haar kredietvolgsysteem Micronet.

VKW-Geert-Janssens-230513