Het aandeel vrouwelijke ondernemers liep vorig jaar op van 36% naar 37%. Bij de startende ondernemers was de groei nog sneller. Bijna vier op de tien (39%) starters is een vrouw, een jaar eerder lag dit percentage op 37%.

  • Het aantal vrouwelijke ondernemers stijgt licht.
  • In 2021 zijn er in totaal 6% meer ondernemingen gestart.
  • Er waren vorig 41% minder faillissementen dan in 2020.

Vrouwen starten haar eigen bedrijf vooral in de detailhandel en in de land- en tuinbouw.

KVK_Bedrijvendynamiek_jaaroverzicht_2020_tcm109-495721