Geld lenen om je dagelijkse bedrijfsvoering financieel soepel te laten lopen. Dat is een van de meest genoemde financieringsbehoeftes. Daarnaast hebben ondernemers geld nodig om te investeren in bedrijfsmiddelen en huisvesting, voor herfinanciering en voor groei en overnames. Je kunt werkkapitaal op verschillende manieren financieren.
Aan de slag met je cijfers
Krijg meer inzicht in je financiën en data met deze e-mailserie.

Wat is werkkapitaal?

Werkkapitaal is het geld dat een bedrijf nodig heeft om aan zijn dagelijkse financiële verplichtingen te voldoen. Zoals leveranciers betalen, salarissen uitkeren, onderhoud en voorraden aanvullen. In economische termen: werkkapitaal is het verschil tussen de vlottende activa (zoals voorraden, debiteuren en liquide middelen) en de vlottende passiva (zoals crediteuren en andere kortlopende schulden).

Wat is werkkapitaal niet?

Investeren in bedrijfsmiddelen zoals inventaris, auto’s, computers of machines is géén werkkapitaal. Dat geldt ook voor financiering voor productontwikkeling of innovatie.

Actueel: veel financiering voor bedrijfsmiddelen en voorraad

40 procent van de financieringsaanvragen van ondernemers in Nederland, Frankrijk, Spanje en Duitsland is gedaan om de coronapandemie door te komen. Het geld is vooral gebruikt om te investeren in vaste activa als machines, voertuigen en transportmiddelen. Ook brachten ondernemers de voorraden flink op peil. Dat blijkt uit een onderzoek naar 185.000 aanvragen van het financieringsplatform October: “De pandemie bracht onzekerheid en door te investeren zetten ondernemers daar een strijdplan tegenover. Denk hierbij aan voorraden inslaan, nieuwe producten ontwikkelen en flink vooruit bestellen.”

Financiering uit eigen bedrijf

Maar hoe kom je aan voldoende werkkapitaal? Je hoeft niet meteen te kijken naar externe financiering. Zoek eerst naar financiële ruimte binnen je eigen bedrijf. Denk aan het alert omgaan met je voorraad, actief debiteurenbeheer en actief crediteurenbeheer. Verder kun je fiscale regelingen toepassen en kosten besparen via bootstrapping.

Meldpunt ACM

Ben jij een mkb-ondernemer of zzp’er en lever je aan grote bedrijven? Als je niet binnen de afgesproken betaaltermijn betaald krijgt, dan kun je dit anoniem melden bij het tijdelijk Meldpunt Achterstallige Betalingen van de Autoriteit Consument & Markt (ACM). Hiermee wil de overheid zicht krijgen op hoe vaak de afgesproken betaaltermijnen van het grootbedrijf aan het mkb niet wordt nageleefd.

Werkkapitaal via externe financieringsvormen

Je kunt verschillende financieringsvormen voor werkkapitaal inzetten. Vergeet daarbij niet de gouden balansregel: financier kort met kort en lang met lang. De juiste financieringsvorm moet passen bij de soort investering die je doet. De looptijd van de financiering moet aansluiten bij de relatief korte periode waarin je de investering gebruikt en je het werkkapitaal nodig hebt. Dit in tegenstelling tot een lange termijn investering in bijvoorbeeld bedrijfsmiddelen (gebouwen, machines) die je veel langer gebruikt en met een langere looptijd financiert.

Bank

Een bekende vorm is een lening van de bank in de vorm van een rekening-courantkrediet. Je mag tot een bepaald bedrag ‘rood staan’. Je betaalt alleen rente over het bedrag dat je gebruikt. Dat bedrag varieert afhankelijk van je behoefte.

Crowdfunding

Bij crowdfunding haal je geld op bij ‘de crowd’: mensen die een (klein) bedrag in jouw onderneming willen investeren. Je geeft zelf aan hoeveel geld je met de crowdfunding wilt ophalen. Je kunt dit via een crowdfundingplatform doen. Dan geldt er vaak een minimumbedrag van 25.000 euro.

Factoring

Bij factoring en debiteurenfinanciering levert een bank of factoringmaatschappij je een bepaalde kredietvorm of schiet een factuurbedrag grotendeels voor. Bij enkele factoringbedrijven kun je voor facturen vanaf 100 euro een voorschot krijgen. Het gaat om ‘business to business’-transacties, dus niet om facturen aan consumenten. Steeds meer factoringbedrijven richten zich naast mkb’ers ook op zzp’ers.

Leverancierskrediet

Met leveranciers kun je betalingsvoorwaarden afspreken. Denk aan een langere betalingstermijn dan gebruikelijk. Of juist een korting als je een factuur snel betaalt.

Pinvoorschot en webvoorschot

Pinvoorschot is een optie voor ondernemers met een pinautomaat zoals in de detailhandel en horeca. Je krijgt een voorschot op de verwachte omzet. Dagelijks gaat er een percentage van de omzet als aflossing naar de financier voor een periode van 3 tot 6 maanden. Dit kan met bedragen vanaf 2.000 euro tot 50.000 euro. Voor webshops is er een vergelijkbare optie.

Online krediet via fintech-financiers

Fintech staat voor financiële technologie. Deze fintech-financiers organiseren met online technologie het financieringsproces. Zij bieden tijdelijke financiering van werkkapitaal aan. Dit kan met bedragen vanaf 5.000 euro tot 250.000 euro en zelfs tot 1 miljoen euro.

Qredits Flexibel Krediet

Dit is een flexibel krediet van maximaal 25.000 euro. Je kunt het combineren met een ander krediet van Qredits: microkrediet, MKB-krediet of hypothecair krediet.

Leasing

Met leasing financier je bedrijfsmiddelen, dus niet direct werkkapitaal. Het effect kan wel zijn dat je werkkapitaal in je bedrijf houdt. Zo hoef je niet een groot bedrag ineens te betalen en te lenen voor een auto, computer of machine. Je betaalt in maandelijkse termijnen gespreid over een langere periode.

Bijstand voor zelfstandigen

Bij financiële tegenslag kun je een aanvraag doen voor inkomensondersteuning en/of een krediet via het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz). De Bbz biedt een krediet van 37.000 euro voor ondernemers die tot 1,5 jaar actief zijn. Langer gevestigde ondernemers kunnen maximaal 205.000 aanvragen. Onderzoek eerst of jouw situatie aansluit bij de voorwaarden.

Overige financieringsvormen

Andere financieringsvormen zijn meestal niet alleen voor het financieren van werkkapitaal. Ze zijn vaak voor financiering van andere soorten investeringen. Werkkapitaal is dan een deel van het totale financieringsbedrag. Denk bijvoorbeeld aan business angels, een kredietunie, een private debt fonds en mkb-beurzen. Wil je daar gebruik van maken? Bekijk dan het overzicht met alternatieve financieringsvormen.

Tips en waarschuwing

Gebruik de volgende tips als je je financieringsaanvraag voorbereidt:

  • Zorg dat je administratie actueel is, zodat een financier je aanvraag snel kan beoordelen.
  • Reken de rente om naar een jaarrente en bepaal of dat tarief past. De Autoriteit Financiële Markten (AFM) waarschuwt na onderzoek voor hoge rentes tot gemiddeld 126% met uitschieters naar 400% bij kortlopende kredieten van 5.000 euro voor 3 maanden. Stichting MKB Financiering geeft als richtlijn voor kosten inclusief rente maximaal 20% per jaar. De Stichting heeft een keurmerk voor aangesloten financiers en financieringsadviseurs.
  • Vergelijk aanbiedingen van 3 financiers om een afgewogen keuze te maken.
  • Lees de kleine letters van het kredietvoorstel. Een begrijpelijk contract, een keurmerk en lidmaatschap van een brancheorganisatie helpen bij je keuze. Een keurmerk en lidmaatschap van een brancheorganisatie zorgen ervoor dat financiers zich aan de regels van een gedragscode moeten houden. De gedragscode verplicht ze duidelijk te zijn tijdens het financieringsproces.

Vergroot je succes

Via het stroomschema financiering selecteer je vooraf een financieringsvorm zodat je bij een passende financier aanklopt. Bekijk ook de criteria van financiers voordat je een aanvraag indient. Pas eventueel vooraf je bedrijfsvoering aan en ontdek alternatieven als je minder scoort op een criterium.

Hulp inschakelen

Hulp vergroot je kansen op financiering. Met de juiste adviseur en een goede financiële onderbouwing is een ’ja’ op je financieringsaanvraag binnen handbereik. Deze adviseurs helpen jou op weg.

Heb je een vraag over financiering of geldzaken? Neem gratis contact op met de KVK Financieringsdesk: 0800 10 14

https://www.kvk.nl/advies-en-informatie/financiering/werkkapitaal/