TVL Q4 2021: alles over de Tegemoetkoming Vaste Lasten

Nieuwe coronamaatregelen, nieuwe steunpakketten

 29 juni 2020 22 november 2021

 

De Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) werd per 1 oktober 2021 beëindigd. Maar in november werden weer nieuwe coronamaatregelen aangekondigd. Daarmee kreeg de TVL een onverwachte doorstart: de TVL Q4 2021. Wat houdt de TVL Q4 in en wat zijn de voorwaarden?

Hoe werkt de TVL Q4 2021?

De Tegemoetkoming Vaste Lasten is bedoeld voor ondernemers die door de coronamaatregelen van de overheid een groot deel van hun omzet zien wegvallen. Om in aanmerking te komen voor de TVL Q4 2021 moet je te maken hebben met een geschat omzetverlies van minimaal 30% ten opzichte van Q4 van 2019 of Q1 van 2020. Met de TVL kunnen de vaste lasten van je onderneming, zoals huur en verzekeringen, doorbetaald worden.

De TVL Q4 2021 in vogelvlucht:

 • Voor de tegemoetkoming wordt gekeken naar het omzetverlies, het percentage vaste lasten van de sector en een vast subsidiepercentage van 85% (dit was 100% in TVL Q3).
 • Bedrijven met vrijwel alle SBI-codes komen in aanmerking.
 • De minimale tegemoetkoming is € 1.500,-.
 • De maximale tegemoetkoming is € 250.000,-.
 • De onderneming verwacht minstens 30% omzetverlies ten opzichte van Q4 2019 of Q1 2020; je mag de gunstigste referentieperiode uitkiezen.

Voorwaarden TVL Q4

De voorwaarden voor de TVL Q4 lijken veel op de voorwaarden die golden voor de TVL Q3. De belangrijkste drie voorwaarden zijn:

 • Je bedrijf is ingeschreven bij de KvK, heeft een SBI-code en minimaal één vestiging in Nederland (niet het huisadres). Op deze vestigingseis gelden een paar uitzonderingen, zoals: Markthandels met SBI-code 47.81.1, 47.81.9, 47.82, 47.89.1, 47.89.2 en 47.89.9; Horeca met SBI-code 56.10.1, 56.10.2 en 56.30, 51.10; Taxivervoer met SBI-code 49.32 en 49.39.1; Auto-en motorrijscholen met SBI-code 85.53. Zie voor een volledige lijst de website van de RVO.
 • Je omzetverlies als gevolg van coronamaatregelen in de maanden oktober t/m december (Q4) is minimaal 30% ten opzichte van Q4 van 2019 of Q1 van 2020.
 • De hoogte van het subsidiebedrag is minimaal € 1.500 in het kwartaal. Om de vaste lasten te berekenen wordt een gemiddeld percentage genomen dat gebruikelijk is in jouw branche (dus niet de werkelijke vaste lasten).

Andere voorwaarden en bepalingen die gelden voor de TVL in het vierde kwartaal van 2021:

 • Je bedrijf moet voor 30 juni 2020 zijn ingeschreven bij de KvK (niet met terugwerkende kracht zijn ingeschreven of SBI-code aangepast).
 • Je onderneming heeft de juiste SBI-code (check de RVO Adviestool).
 • Je mag in principe kiezen uit 2 referentieperiodes: die van Q4 2019 of Q1 2020.
 • Er gelden afwijkende referentieperiodes voor bedrijven die in specifieke periodes gestart zijn: Bedrijfsstart Q4 2019 > referentieperiodes Q1 of Q3 2020; Bedrijfsstart Q1 2020 > referentieperiodes Q2 of Q3 2020; Bedrijfsstart Q2 2020 > referentieperiode Q3 2020.
 • Je hebt een derdenverklaring nodig als je bedrijf gestart is tussen 16 maart en 30 juni 2020 en je een bedrag van € 25.000 of meer aanvraagt. Een deskundige derde doet hierin een verklaring over het omzetverlies en de echtheid van het bedrijf.
 • Bij aanvragen boven de € 125.000,- is een accountantsproduct vereist. Voor starters die meer dan € 125.000,- aanvragen is zowel een derdenverklaring als een accountantsproduct vereist.
 • Je hebt (na deze tegemoetkoming) niet meer dan € 1,8 miljoen (bruto) aan overheidssteun voor vaste lasten ontvangen in de periode maart 2020 tot en met december 2021. Als je bijna dat bedrag hebt ontvangen, krijg je een tegemoetkoming tot maximaal € 1,8 miljoen.
 • Voor grote ondernemingen geldt dat je een verklaring ‘niet in financiële moeilijkheden’ moet invullen.
 • Anders dan bij TVL Q3 geldt er geen opslag voor land- en tuinbouwbedrijven.

Bekijk de uitgebreide voorwaarden en eventuele uitzonderingen goed voordat je de aanvraag doet.

TVL berekenen

Op dit moment heeft de RVO nog geen formule gepubliceerd om de TVL te berekenen. Maar het vaste subsidiepercentage is 85%. Op basis daarvan zul je (met behulp van de formule voor de TVL Q3) de hoogte van de tegemoetkoming kunnen berekenen met de volgende formule:

normale omzet x omzetverlies in % x aandeel vaste lasten in % x 85%

Op de site van het RVO vind je meer informatie en uitleg over begrippen en de berekening van de TVL.

De TVL Q4 aanvragen

Het is nog niet duidelijk wanneer het loket om TVL Q4 2021 aan te vragen precies opent. Maar naar verwachting zal dat begin december zijn. Lees meer over TVL aanvragen op de website van de RVO.

Voor de aanvraag heb je eHerkenning niveau 3 (eH3) of DigiD nodig. Houd ook je KvK-nummer, bankrekening en btw-aangiften (als je omzetbelasting betaalt) of jaarrekening (als je geen omzetbelasting betaalt) bij de hand. Je hoort binnen 8 weken (bij grote bedrijven 13 weken) of de aanvraag wordt goedgekeurd. Binnen 5 werkdagen ontvang je dan het voorschot.

https://www.mkbservicedesk.nl/1/corona-wat-is-de-tegemoetkoming-vaste-lasten-tvl.htm?utm_source=mkbsd&utm_medium=email&utm_term=20211123&utm_campaign=weekly