Ondernemers uit het Kleinbedrijf ongekend hard geraakt door coronacrisis

Kleinbedrijf Index

In samenwerking met ONL en Hogeschool Utrecht zijn wij gestart met de Kleinbedrijf Index. Een onderzoek dat vier keer paar jaar wordt uitgevoerd onder een panel van 5.000 ondernemers. Aanleiding voor de Kleinbedrijf Index is dat er weinig onderzoek wordt gedaan naar kleinbedrijf-ondernemers, terwijl ze een grote bijdrage leveren aan de Nederlandse economie. Deze groep vertegenwoordigt 95,5% van alle 1,1 miljoen ondernemers in Nederland. En samen zorgen zij bijna voor een kwart van alle bedrijfswinsten en voor een derde van de werkgelegenheid in het bedrijfsleven. Ook qua productiviteitsgroei passeren de ondernemers met het minste personeel het midden- en grootbedrijf. De resultaten zijn te lezen in de eerste publicatie van de Kleinbedrijf Index.

Ondernemers uit het Kleinbedrijf ongekend hard geraakt door coronacrisis

Almelo, 21 januari 2021 – Startende ondernemers en ondernemers zonder personeel zijn in het vierde kwartaal van vorig jaar veel harder geraakt door de coronacrisis dan (gevestigde) ondernemers met personeel. Nu het ondernemersloon in 2020 sterk is gedaald ten opzichte van 2019 zit maar liefst 62% van de kleinbedrijf-ondernemers onder het wettelijk minimumloon. Bijna de helft van hen, namelijk 46%, zit zelfs onder bijstandsniveau, blijkt uit de eerste publicatie van de Kleinbedrijf Index, een initiatief van kredietverstrekker Qredits in samenwerking met ONL en Hogeschool Utrecht.

 

Toewijding

De financiële signalen in de Kleinbedrijf Index zijn weinig hoopgevend voor starters en ondernemers zonder personeel, hoewel velen daarvan tegelijkertijd aangeven dat ze alles op alles zetten om uit de crisis te ontsnappen. Kleine ondernemers laten in ieder geval zien dat ze toewijding en inzet tonen om hun activiteiten overeind te houden. Bijna 40% doet dat nu door geld over te hevelen van hun privérekening naar hun zakelijke rekening.

Vooral horecaondernemers en kleinschalige retailers krijgen het financieel zwaar te verduren, terwijl starters en ondernemers zonder personeel in vrijwel alle sectoren het moeilijk hebben. Bijna de helft van hen heeft een maandomzet lager dan 2.500 euro. De verwachting bestaat dat dit nog verder daalt in het eerste kwartaal van 2021.

Digitale innovatie

Kleinschalige ondernemers staan dus onder zware druk. Wat echter ook uit de Kleinbedrijf Index valt te leren, is dat ze zich zeer actief opstellen: tot 62% van de ondervraagde respondenten ontplooit nieuwe initiatieven om tot betere bedrijfsresultaten te komen. Veelal gaat het daarbij om nieuwe klantenwerving en digitalisering. Ook de samenwerking met andere ondernemers scoort hoog. Er wordt veel verwacht van deze inzet, maar veel van deze acties blijken nog geen effect te hebben op de nettomarges bij de betreffende ondernemers.

Meer ondersteuning nodig

Hoewel veel ondernemers de nodige initiatieven ondernemen, zijn er vragen of dat zoden aan de dijk zet. Het kan zomaar zijn dat er niet effectief wordt gedigitaliseerd. Om ondernemers goed door de crisis te helpen is meer inkomsten ondersteuning nodig. Dat geldt in het bijzonder voor de zwaar getroffen sectoren als horeca en detailhandel en de starters en ondernemers zonder personeel.

 

Kleinbedrijf Indexcijfers kwartaal 4 2020

De resultaten zijn te lezen in de eerste publicatie van de Kleinbedrijf Index.

Het persbericht is te lezen in ons nieuwsoverzicht.

Kleinbedrijf Indexcijfers kwartaal 1 2021

De resultaten zijn te lezen in de tweede publicatie van de Kleinbedrijf Index.

Het persbericht is te lezen in ons nieuwsoverzicht.

https://qredits.nl/over-qredits/kleinbedrijf/

Zie ook De Ondernemer: https://www.deondernemer.nl/corona/maatregelen/klein-bedrijf-index-groei-omzet-schuld~3329941

[1] CBS (2020), Kerncijfers MKB, 17 dec 2020.

[2] Jaarbericht Staat van het MKB (2019), Investeren in groeivermogen

[3] Jaarbericht Staat van het MKB (2020), Ondernemen is vooruitzien