3e kwartaal 2022

De MKBarometer toont in één oogopslag de Staat van het mkb. De barometer laat zien wat de gemiddelde stand is van twaalf belangrijke conjunctuurindicatoren en in welke richting deze zich bewegen. Het economisch beeld van het mkb is aan het begin van het derde kwartaal 2022 in vergelijking met het tweede kwartaal van 2022 verslechterd.

Klik op de barometer om het conjunctuurdashboard te bekijken. Het dashboard geeft inzicht in de individuele indicatoren en hun ontwikkeling.

In het 3e kwartaal 2022 werden bijna 28 duizend bedrijven opgeheven en 61 duizend bedrijven opgericht. Daarmee nam…

“Het inzetbaar houden van ondernemers biedt kansen maar verdient wel meer aandacht. Hoe?” Op 15 november gaan we…

De nieuwste cijfers over bedrijfsgrootte en bedrijfstak zijn gepubliceerd. 80% van de mkb bedrijven in het vierde…

Waar er vorig jaar in het derde kwartaal een historisch laag aantal faillissementen was uit…

Op dinsdag 15 november organiseert het @statistiekcbs een symposium over “Economische groei bekeken vanuit de…

Horecaondernemers hebben te maken met sterke prijsstijgingen. Zo stegen aan het begin van het derde kwartaal 2022 d…

Hoe ontwikkelde het ondernemersvertrouwen zich in de #horeca? En wat zijn de gevolgen van de prijsstijgingen en het…

Toename opheffingen en oprichtingen in derde kwartaal 2022

In het derde kwartaal van 2022 werden bijna 28 duizend mkb-bedrijven opgeheven. Daarmee bleef het aantal opheffingen ongeveer gelijk met het voorgaande kwartaal. Ten opzichte van hetzelfde kwartaal vorig jaar is het aantal opheffingen met 50 procent toegenomen. In mindere mate nam ook het aantal oprichtingen in het derde kwartaal 2022 ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar toe tot 61 duizend. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek op de Staat van het mkb*.

Faillissementen gestegen in het derde kwartaal 2022

In het derde kwartaal van 2022 werden 387 mkb-bedrijven failliet verklaard binnen de business economy. Daarmee is het aantal faillissementen met bijna 32% gestegen ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar, het aantal faillissementen lag toen met 294 historisch laag voor een derde kwartaal. Dit meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek op de Staat van het mkb.

Omzet horeca hoger dan voor corona

Van 19 tot en met 24 september is het ‘Week van de horeca’. Tijdens deze week besteedt de redactie van de Staat van het mkb extra aandacht aan de horeca. Horecaondernemers kregen tijdens de coronacrisis te maken het beperkende maatregelen, waarbij zij regelmatig te deuren van hun bedrijf moesten sluiten. In dit artikel wordt teruggeblikt op deze periode en vooruitgekeken naar de nabije toekomst. Hoe ontwikkelde de omzet zich? En durfden ondernemers het nog aan om een nieuwe horecazaak te starten of hebben juist meer bedrijven de deuren gesloten?

Sterk wisselend sentiment binnen de horeca

Van 19 tot en met 24 september is het ‘Week van de horeca’. Tijdens deze week besteedt de redactie van de Staat van het mkb extra aandacht aan de horeca. Horecaondernemers kregen tijdens de coronacrisis te maken met beperkende maatregelen, waarbij zij regelmatig te deuren van hun bedrijf moesten sluiten. In dit artikel wordt teruggeblikt op deze periode en vooruitgekeken naar de nabije toekomst. Hoe ontwikkelde het ondernemersvertrouwen zich? En wat zijn de gevolgen van de prijsstijgingen en het personeelstekort?

Opnieuw recordaantal startende ondernemers in 2021

Het aantal startende ondernemers neemt vanaf 2013 jaar op jaar toe. Opnieuw startte in 2021 een recordaantal ondernemers. Het aandeel vrouwelijke startende ondernemers bleef jaar op jaar ongeveer gelijk. In 2021 was twee op de drie van de startende ondernemers een man. De handel telde de meeste startende ondernemers in 2021. Dat meldt het CBS op de Staat van het mkb.

Economisch beeld mkb derde kwartaal 2022 verslechterd

Het economisch beeld van het midden- en kleinbedrijf (mkb) is in het derde kwartaal van dit jaar in vergelijking met het tweede kwartaal iets verslechterd. In het tweede kwartaal lieten nog negen van de twaalf  conjunctuurindicatoren een verbetering zien, ten opzichte van het voorgaande kwartaal. In het huidige kwartaal waren dit er nog drie. Nagenoeg alle indicatoren lagen boven hun langjarige trend, enkel de indicatoren voor consumptie en economische ontwikkeling zakten onder de langjarige trend. Dat meldt het CBS op de Staat van het mkb op basis van de nieuwste stand van de MKB-conjunctuurklok.

Naar het nieuws

Naar de themadashboards

Ondernemers in beweging. Dat is het thema van het Jaarbericht Staat van het mkb 2021. Een groot deel van het mkb van Nederland is vooralsnog veerkrachtig de coronacrisis doorgekomen. Dat is een compliment waard. Hoewel de impact van de coronacrisis sterk verschilt per bedrijf en sector, roept Het Comité voor Ondernemerschap op om weer vooruit te kijken.

State of SMEs Annual Report 2021 also available in English.

https://www.staatvanhetmkb.nl/