Verenigingsnieuws 

Het jaar 2022 heeft de groeiende trend in de kredietvraag ondanks de invloed van externe factoren redelijk volgehouden. De totale kredietuitzettingen passeerde de grens van € 32 miljoen. Dat is een cumulatief gemiddelde van € 1.894.917 per kredietunie. De uitzettingen namen dit  jaar aanzienlijk toe in verhouding tot het vorig jaar. De gemiddelde kredietgrootte nam licht toe van  € 91.743,- tot € 96.448,-.
Uit cijfers van DNB blijkt dat Nederlandse aanbieders van financiële diensten anders dan banken in 2021 EUR 401 miljard financiering verzorgden, 14% minder dan een jaar eerder. Daarmee was deze sector nog even groot als een zesde van het Nederlandse bankwezen en vormde het 1% van de wereldwijde niet-bancaire financiering. Sommige financiële instellingen verzorgen diensten die sterk lijken op die van een bank, terwijl zij dat formeel niet zijn. Het gaat dan bijvoorbeeld om financieringsmaatschappijen die hypotheken of consumptieve kredieten verstrekken, of om beleggingsfondsen die in obligaties of leningen investeren. Financiering door deze zogeheten niet-bancaire financiële intermediairs daalde in 2021 met EUR 67,5 miljard tot EUR 401 miljard. Financieringen door deze partijen vormen een alternatieve bron voor de economie en kunnen zo de schokbestendigheid ervan vergroten. Belangrijk is echter om scherp te letten op de opbouw van mogelijk nieuwe financiële stabiliteitsrisico’s. Daarom wordt deze zogeheten niet-bancaire financiële intermediatie (NBFI) jaarlijks in kaart gebracht via een studie van de Financial Stability Board (FSB). De zogenoemde nauwe maatstaf van NBFI in die FSB-exercitie wordt hier in dit bericht aangeduid met niet-bancaire financiering  Ontwikkelingen non-bancaire financieringen in Nederland, inclusief factoring- ,leasing-, venture capital maatschappijen, crowdfunding platforms en kredietunies :

https://rb.gy/uoljqe

Nieuwsbrief 36 Kredietunie Nederland -31 december 2022