Vandaag heeft de Tweede Kamer unaniem het initiatief wetsvoorstel Wet Toezicht Kredietunies (WtK) aangenomen. Hiermee wordt het voor kredietunies mogelijk om tot een bedrag van € 10 miljoen spaargeld aan te trekken buiten de toezichtregels van de Autoriteit Financiële Markten De Nederlandsche Bank nv (DNB) en de Europees geldende regels van Capital Requirements Directive IV (CRD IV) als de wet ook wordt goedgekeurd in de Eerste Kamer en de Europese Commissie bereid is Nederlandse kredietunie organisaties op de uitzonderingenlijst CRD IV te plaatsen.  Kredietunies die spaargeld aantrekken voor bedragen tot € 100 miljoen zullen onder verlicht DNB banktoezicht vallen, dat ziet op liquiditeit, solvabiliteit en integriteit van bestuur en organisatie. Boven een bedrag van € 100 miljoen aan spaargeld zullen kredietunies een bankvergunning moeten aanvragen. Kredietunies die middelen aantrekken via de uitgifte van perpetuele vermogenstitels blijven buiten de werking van de WtK en de Wet Financieel Toezicht (WfT).

Persbericht WTK-240315

Press Release ASCU-240315