Demissionair EZK-minister Adriaansens (VVD) heeft de Tweede Kamer toegezegd de financieringsproblematiek van het mkb steviger te gaan aanpakken. Zij steunt het plan vanuit de Kamer om een ‘aanjager’ te benoemen die hiermee belast moet gaan worden.

Eduard Voorn 12 oktober 2023

Demissionair EZK-minister Micky Adriaansens.

Financiering van het mkb is een speerpunt van het beleid van demissionair minister Adriaansens. Tijdens de behandeling van de begroting van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat constateerde zij echter dat ondernemers ‘maar moeilijk hun weg kunnen vinden naar passende financiering’.

‘Oproep tot mkb-financieringsakkoord’

Voor veel ondernemers en belangenorganisaties geen nieuws en een eerder deze week uitgebracht rapport hierover, samengesteld door de consultants van Oliver Wyman, signaleerde hetzelfde. ,,Er zijn heel veel voorzieningen voor ondernemers uit het mkb. Het is vreselijk zonde dat ze er niet bij kunnen komen”, aldus Adriaansens in de Kamer. ,,We moeten de toegang verbeteren zodat ze dichter bij die regelingen kunnen komen. Ik ben bezig met een financieringshub, en verder roep ik alle betrokken partijen op om te komen tot een mkb-financieringsakkoord.”

Kamerlid Pim van Strien (VVD) vroeg de minister te komen met een aanjager voor de mkb-financiering, ‘omdat de betrokken partijen er zelf niet in slagen’. Adriaansens vindt dat een positief idee. Zij haalde de Delftse burgemeester Marja van Bijsterveldt aan die tot tijdelijk gezant maritieme maakindustrie is benoemd. ,,Het helpt om iemand van buitenaf aan te trekken. Zo’n buitenstaander brengt alle betrokken partijen bij elkaar.”

Lees ook: Minister Adriaansens wil financieringshub voor mkb à la British Business Bank

Telefoontje van de minister

ONL-voorman Hans Biesheuvel was de afgelopen tijd zélf een van de aanjagers voor een aanjager. Hij toont zich meer dan content met de toezeggingen van de demissionair minister. ,,Grootbanken, non-bancaire financiers, de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) zitten soms nog te veel op hun eigen eiland. Door een speciale mkb-financieringsaanjager aan te stellen, zoals prins Constantijn van Oranje dat is voor innovatieve tech startups, kan hier meer schot in komen.” Ronald Kleverlaan, voorzitter van de Stichting MKB Financiering, denkt daar hetzelfde over. ,,Wacht geen jaar, wacht niet totdat er een nieuw kabinet is. En voor op de langere termijn: zorg ervoor dat er een duidelijk actieplan ligt voor mkb-financiering”.

Maar: er ontbreekt een gevoel van eigenaarschap weet ook Biesheuvel en dus: daar kan een aanjager verandering in brengen. Na de toezegging van Adriaansens in de Kamer, ook over de financieringshub die hoog op de agenda van ONL staat, zegt hij ’te wachten op een telefoontje van de minister’.

Lees ook: Ronald Kleverlaan (MKB Financiering): ‘Wacht niet met actieplan tot er een nieuw kabinet is’

Financieringstafel

Ook MKB-Nederland voert al jaren een stevige lobby voor verbetering de financiering van het mkb. ,,Wij verwachten op korte termijn resultaten van ‘de financieringstafel’ die MKB-Nederland op eigen initiatief en in samenwerking met het ministerie heeft georganiseerd, om na jaren van discussie samen met alle betrokken partijen oplossingen te vinden voor dit voortdurende probleem. Het idee van een aanjager voor mkb-financiering komt ook van die tafel”, stelt een woordvoerder.

‘Grote stap dat naar financiering mkb in buitenland is gekeken’

Het rapport van Oliver Wyman over de problemen bij mkb-financiering bevatte volgens betrokkenen weinig nieuwe inzichten. Ronald Kleverlaan zag wel dat onderzoekers van Oliver Wyman nu het buitenland erbij halen. Hij benoemt dat als ‘een grote stap’. ,

,In vergelijking met andere Europese landen hebben we in Nederland nauwelijks een ecosysteem als het gaat om de financiering van het midden- en kleinbedrijf. Gelukkig worden in her rapport het Franse BpiFrance en het Duitse KfW aangehaald. Zelf geef ik vaak de British Business Bank als voorbeeld. Alle omringde landen hebben al zo’n instituut, waarom wij niet?”

Terug naar april 2022: Tweede Kamer neemt motie-Amhaouch (CDA) voor ‘mkb-bank’ aan

British Business Bank als voorbeeld

CDA-Kamerlid Mustafa Amhaouch kreeg de toezegging dat EZK gaat onderzoeken hoe het instrumentarium – garanties, subsidies en andere regelingen – van de British Business Bank eruit ziet en waar de verschillen met Nederland zitten. Hij wil hiermee een beeld krijgen van waar voor Nederland kansen liggen en hoe het marktfalen hier kan worden aangepakt.

Niet alleen Amhaouch, ook ondernemersorganisaties als ONL en MKB-Nederland verwijzen al langer naar de Britse bank als voorbeeld hoe het óók en beter kan.

,,Financiering is voor kleinere bedrijven al jaren een probleem. Onderzoek van De Nederlandsche Bank (DNB) liet vorige week nog zien dat het mkb een hogere rente betaalt voor bankleningen dan grote bedrijven. Ook krijgen ondernemers in Nederland minder makkelijk financiering én betalen ze er meer voor dan collega’s in andere EU-landen”, aldus de woordvoerder van MKB-Nederland.

https://www.deondernemer.nl/financien/ezk-minister-adriaansens-tweede-kamer-vaart-maken-aanjager-mkb-financiering-financieringshub~5047986