Trends in MKB financiering
€5 miljard financiering non-bancair – onmisbaar voor mkb
By Ronald Kleverlaan • 22 Apr 2024 View in browser
View in browser
Trends in MKB Financiering gaat weer van start! Vanwege een drukke periode waarin we het Nationaal Convenant MKB-Financiering en Code-V hebben opgezet (daarover komende weken meer), heb ik minder tijd gehad voor deze nieuwsbrief. Echter, gezien de dynamische ontwikkelingen op het gebied van mkb-financiering, heb ik besloten de draad weer op te pakken.

De publicatie van de jaarcijfers over de non-bancaire financieringsmarkt van Stichting MKB Financiering zijn een mooie start met een deep-dive in de cijfers. Enkele hoofdpunten:

  • Groei non-bancair financieren van 27% in 2023 naar ruim €5,1 miljard
  • 36% van álle nieuwe mkb financieringen tot €1 miljoen is non-bancair
  • De grootste groei is te zien tussen de €50.000 en €250.000
  • 18% financiering aan vrouwelijke ondernemers verstrekt
  • 16% financiering aan ondernemers met een niet-westerse achtergrond verstrekt
  • Onafhankelijke adviseurs zorgen voor een effectiever aanvraagproces
  • Trendbreuk: Voor het eerst sinds jaren groeit de financieringsmarkt voor het kleinbedrijf weer. De markt groeit met 2% naar €11 miljard

Non-bancaire sector groeit door naar ruim €5 miljard vanwege asset-based producten

In 2023 heeft de non-bancaire financieringsmarkt een opmerkelijke groei en veerkracht getoond, met een stijging van 27% van € 4,061 miljard in 2022 naar €5,148 miljard aan verstrekte financieringen.

Lease en factoring waren in 2023 samen verantwoordelijk voor bijna 57% van de totale non-bancaire financieringsmarkt. Hiermee is hun positie in de non-bancaire financieringsmarkt in stand gebleven. Deze dominantie weerspiegelt een voortdurende en stabiele voorkeur voor flexibele, op activa gebaseerde financieringsoplossingen, in een tijd waarin bedrijven streven naar meer liquide middelen en operationele flexibiliteit.

Voor 2024 wordt een verdere groei van 12% verwacht.

Verstrekkingen bancair / non-bancair

36% nieuwe verstrekkingen mkb is non-bancair

Uit het onderzoek blijkt dat het totale volume aan kleine mkb financieringen (onder de €1 miljoen) met 2% is gestegen naar ruim €11 miljard. Dit gaat om alle financieringen die banken en non-bancaire financiers gezamenlijk hebben verstrekt. Dit is een goed teken voor ondernemers en een trendbreuk met afgelopen jaren, waarin de financieringen jaarlijks afnamen.

Terwijl banken nog steeds het merendeel van de financieringen onder de €1 miljoen verstrekken, neemt het aandeel wel jaarlijks af. Dit is gedaald van 77% (2021) en 71% (2022) naar 64% in 2023. Gelukkig wordt deze daling dit jaar volledig gecompenseerd door de groei van non-bancaire financieringen.

Deze stijging onderstreept de toenemende relevantie van non-bancaire financieringen, onder andere ook vanwege veranderende behoeften van het mkb.

Inclusieve financieringsmarkt – 82% financieringen verstrekt aan mannen

Diversiteit en inclusie binnen de financieringsmarkt krijgt ook steeds meer aandacht, mede door initiatieven zoals Code-V en het Nationaal Convenant MKB-Financiering waar SMF zich ook actief voor inzet. Deze initiatieven zijn bedoeld om een meer inclusieve en een breder toegankelijker financieringsmarkt te ontwikkelen, waardoor meer ondernemers financiering aan kunnen trekken voor start en groei.

Dat dit nodig is, blijkt ook wel uit het onderzoek. 82% van de financieringen wordt namelijk nog steeds verstrekt aan mannelijke ondernemers en maar 18% aan vrouwen. Dit terwijl 36% van de ondernemingen gestart wordt door een vrouw.

Er is ook gevraagd naar de achtergrond van de ondernemers waaraan financiering is verstrekt. 79% wordt verstrekt aan ondernemers met een Nederlandse achtergrond, 5% met een westerse achtergrond en 16% met een niet-westerse achtergrond.

Financieringsadviseurs zorgen voor betere aanvragen en ontzorgen mkb financiers

Alle financieringsadviseurs die het Keurmerk Erkend Financieringsadviseur voeren, zijn verplicht om jaarlijks via een zelfassessment gegevens aan te leveren over de verstrekte financieringen. Voor dit onderzoek zijn deze gegevens ook samengevat. De resultaten zijn opvallend.

De adviseurs geven aan dat zij 33% van de aanvragen zelf al afwijzen, voordat deze ingediend worden bij de financier. Wanneer de aanvraag wel wordt ingediend, dan wordt slechts 6% door de financiers afgewezen. Hieruit kan worden afgeleid dat de aanvragen een veel hogere kwaliteit hebben, maar ook dat de adviseurs goed weten bij welke (bancaire of non-bancaire) financier zij de aanvraag het beste in kunnen dienen. Dit is voor de financiers ook prettiger, omdat zij dan ook alleen goede aanvragen binnen krijgen en hier minder tijd aan hoeven te besteden.

Een gespecialiseerde adviseur begeleid verder gemiddeld 30 aanvragen per jaar, waarbij de gemiddelde kredietaanvraag rond de €400.000 ligt.

Erkend adviseurs weten daarnaast de non-bancaire financiers goed te vinden. 61% van de aanvragen worden ingediend en verstrekt door non-bancaire financiers, tegenover 39% van de financieringen via banken.

Vooruitblik en trends in 2024 – AI & ESG

Voor 2024 wordt er door de onderzoekers een verdere groei van 12% voorspeld voor non-bancaire financiering. Er zijn wel grote verschillen per sector. Waarbij de inschatting is dat crowdfunding en lease ongeveer gelijk zullen blijven in 2024, is de inschatting van aanbieders van factoring en direct lending dat het volume zal groeien met ca. 20%.

De verwachting is dat kunstmatige intelligentie het komende jaar al een belangrijkere rol gaat spelen voor risicoanalyse en klantenservice.

Ook zal de focus op duurzaamheid en ESG-criteria verder toenemen. Dit zou tot een nieuw financieringsaanbod kunnen leiden, dat aansluit bij de groeiende vraag naar ‘groene’ en maatschappelijk verantwoorde investeringen.

Download onderzoek

Het gehele onderzoek is hier te downloaden: “van veerkracht naar voorspoed“.

 

More like this

 

Less like this

 

Comment

 

Trends in MKB financiering © 2024 – Unsubscribe

https://fd.nl/bedrijfsleven/1514289/mkber-neemt-toevlucht-tot-duurdere-lening-in-alternatieve-circuit