Het is een illusie dat de VOR garandeert dat een organisatie in control is

Invoering van de Verklaring omtrent risicobeheersing (VOR) kan een rem gaan vormen voor innovatie in bedrijven. Hiervoor waarschuwen internal auditors en overheidsaccountants. Deze waarschuwing klonk op het Commissarissen Symposium 2023 van 9 oktober, georganiseerd door IIA Nederland, de beroepsorganisatie van internal auditors en NBA LIO, de ledengroep van interne en overheidsaccountants.

Binnen de accountancy kan het voornemen om de VOR in te voeren op steun rekenen. De NBA pleitte er vorig jaar voor dat er een verplichte Verklaring omtrent risicobeheersing voor ondernemingen komt. Dit omdat accountants steeds vaker te maken krijgen met risico’s die bedrijven lopen. De VOR-plicht moet worden opgenomen in de nieuwe Corporate Governance Code.

Maar internal auditors en overheidsaccountants zien ook de bezwaren van deze nieuw in te voeren tool voor risicobeheersing. Het kan resulteren in balanceren tussen transparantie/openheid en juridische afdekking waarbij alle onwaarschijnlijke risico’s worden vermeld als disclaimer bij de VOR.

Dit kan ten koste gaan van innovatie, omdat vernieuwing altijd gepaard gaat met risico’s. Daardoor zouden innovatieve bedrijven gebrandmerkt kunnen worden als riskante organisaties. Komt de focus van de VOR te liggen op de juridische afdekking, dan schiet het middel zijn doel voorbij, zo klonk de waarschuwing.

https://rb.gy/yswcu