21 juli 2022 | Redactie

Garantiefonds voor Nederlandse MKB'ers opgericht

Er komt een speciaal fonds in Nederland dat gaat dienen als garantstelling voor kleine en middelgrote ondernemers die leningen willen aanvragen bij banken. Door die rugdekking moet kredietverstrekking door banken aan deze groep makkelijker worden. Dat maakt initiatiefnemer IMK vandaag bekend.

Het Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf IMK is opgericht door de overheid in 1954 om kleine ondernemingen te helpen bij herstel en groei. IMK privatiseerde in de jaren negentig en is expert in het beoordelen van levensvatbaarheid van kleinere bedrijven. Vorig jaar klopten 147.231 ondernemers in problemen aan bij het IMK.

“De enorme grote groep kleine en middelgrote ondernemers in Nederland, de motor van de economie, komt slecht aan geleend kapitaal indien ze dat nodig hebben”, aldus Michiel Hordijk, directeur van het IMK. “Grotendeels omdat veel kredietverstrekkers en banken het begrip ‘levensvatbaarheid’ bij gesprekken over een lening veel te eng formuleren – daardoor vissen ze achter het net.”

Persoonlijke kwaliteiten

De banken kijken volgens Hordijk vooral naar de financiën en nemen de ontwikkeling van de markt waarin de ondernemer opereert nauwelijks mee in hun beoordeling. Nog minder hebben ze oog voor bewezen persoonlijke kwaliteiten uit het recente verleden van de aanvrager die invloed hebben op de toekomstige continuïteit.

“Als je die twee zaken ook zou meenemen krijg je een heel ander plaatje”, aldus Hordijk. “Maar dat gebeurt nu nauwelijks. Gevolg is dat ondernemingen die tijdelijk tegenslag hebben maar wel beschikken over verdiencapaciteit, toch regelmatig ter ziele gaan. Dat moet stoppen, in het belang van de ondernemer, de schuldeisers en de samenleving.”

Private financiers

Het IMK ging daarom de afgelopen twee jaar op zoek naar zeven private financiers, deels vermogende individuen, die bereid zijn ieder € 250.000 in te leggen in een speciaal op te richten garantiefonds. Samen met de bijdrage van IMK komt er in totaal twee miljoen Euro in dit fonds.

Ondernemers die in zwaar weer verkeren maar volgens de criteria van IMK wèl levensvatbaar zijn, op grond van niet alleen financiële resultaten maar ook op grond van de gunstige ontwikkeling van de markt en de juiste persoonlijkheid van de ondernemer, kunnen rekening op rugdekking van dit garantiefonds.

Vanwege die garantie verschaffen banken uiteindelijk wèl leningen, zo is de hoop. Verschillende geldverstrekkers hebben al interesse getoond. De nieuwe constructie wordt gefinancierd met een deel van het tarief dat de bank de ondernemer berekent als de lening uiteindelijk wordt verstrekt. “Hiermee kunnen we circa duizend ondernemers gaan helpen”, schat Hordijk.

Alle filialen weg

Volgens hem zit op dit moment in Nederland de kredietverlening aan kleine ondernemers in een impasse. “Voor de kredietcrisis van 2008 – 2013 waren er nog veel bankfilialen en kende een bankmanager zijn ondernemers persoonlijk. Bijna al die filialen zijn verdwenen, het persoonlijke contact is weg. De banken zitten in een digitaliseringsrace waar het persoonlijke contact onder heeft geleden”, aldus Hordijk.

“We zijn nu bezig met het creëren van een nieuwe manier van kredietverlening die dat gat moet opvullen, die de ondernemer weer in een context plaatst en die hem of haar in zijn totaliteit weer ziet staan. Kortom, een situatie waarin er net als vroeger naar meer dan alleen de kille cijfers wordt gekeken.”

https://www.derestaurantkrant.nl/garantiefonds-voor-nederlandse-mkbers-opgericht