Beantwoording vragen naar aanleiding van het Toetsingskader Risicoregelingen voor de Borgstelling MKB-landbouwkredieten, plus-module werkkapitaal omschakeling duurzame landbouw

Minister Staghouwer (LNV) beantwoordt, mede namens de minister voor Natuur en Stikstof, twee vragen over het vermijden van lock-in-investeringen bij gebruik van deze regeling. Vaste commissieleden van de Partij voor de Dieren en GroenLinks hebben de vragen gesteld, naar aanleiding van het Toetsingskader Risicoregelingen voor de Borgstelling MKB-landbouwkredieten plus-module werkkapitaal omschakeling duurzame landbouw.

Download ‘Beantwoording vragen naar aanleiding van het Toetsingskader Risicoregelingen voor de Borgstelling MKB-landbouwkredieten, plus-module werkkapitaal omschakeling duurzame landbouw’

PDF document | 2 pagina’s | 131 kB

Kamerstuk: Kamervragen | 29-06-2022