MKB Servicedesk Logo

Tarieven en veranderingen in de vennootschapsbelasting uitgelegd

business-team-meeting-analysis-financial-chart

Het lage vpb-tarief is in 2023 verhoogd naar 19%. Je betaalt dit lage vpb-tarief over een kleiner deel van de winst dan in 2022, want het drempelbedrag is verlaagd. Kortom, 2023 is minder gunstig als het gaat om het vpb-tarief. Hoe zit het?

Kies je als rechtsvorm een naamloze vennootschap (nv) of besloten vennootschap (bv), dan moet je van de Belastingdienst aangifte doen voor de vennootschapsbelasting (vpb). Dit is de belastbare winst in een bepaald jaar, minus de aftrekbare verliezen. Overigens geldt de vpb ook voor een stichting of vereniging als ze een onderneming drijven.

Vpb tarieven 2023: meer belasting

2022 was een goed jaar voor de vpb. Maar in 2023 stijgt het lage tarief en gaat het drempelbedrag voor het lage tarief omlaag. Meer bedrijven vallen in 2023 dus in de hoge vpb-schijf. Kortom, bedrijven die vennootschapsbelasting betalen gaan meer belasting betalen.

Zo zit het:

  • Laag vpb-tarief 2023 is 19%
  • Hoog vpb-tarief 2023 is 25,8%
  • De vpb-schijfgrens 2023 is € 200.000

Hieronder de vpb-tarieven 2023 met een terugblik op de vpb-tarieven van voorgaande jaren:

JAAR 2020 2021 2022 2023
Opstaptarief 16,5% 15% 15% 19%
Belastbaar bedrag tot € 200.000 € 245.000 € 395.000 € 200.000
Toptarief 25% 25% 25,8% 25,8%
Belastbaar bedrag vanaf € 200.000 € 245.000 € 395.000 € 200.000

Deze vpb-wijzigingen zijn inmiddels goedgekeurd door de Eerste en Tweede Kamer. Dat betekent dat deze regels ingaan per 1 januari 2023.

Wil je weten hoeveel je vennootschapsbelasting jij moet betalen? Met onze calculator kun je binnen enkele seconden de vpb berekenen.

Vpb 2023: geen betalingskorting meer

Voorheen kon je bij voorlopige aanslagen vpb betalingskorting krijgen. Je kreeg deze betalingskorting als je de voorlopige vpb-aanslag in één keer betaalde voordat de eerste betaaltermijn verlopen was. Deze betalingskorting vervalt per 2023.

Wijziging vpb tarieven en de jaarrekening

Belasting die in de toekomst moet worden betaald en waarvan je nu al weet hoeveel dat is, noem je een belastinglatentie. Door de wijziging in het vpb-tarief en percentage moeten belastinglatenties worden geherwaardeerd. Laat je accountant of boekhouder je ook helpen met de beoordeling van hoe de impact van de vpb-tariefwijziging op de belastinglatenties moet worden verwerkt in de jaarrekening, winst-en-verliesrekening of in het eigen vermogen.

Lees meer over: verliesverrekening vpb

Tips vpb tarief 2023

  • Vorm je met meerdere vennootschappen samen een fiscale eenheid voor de vpb? Het kan goed zijn, om deze fiscale eenheid te verbreken. Het belastbare bedrag van € 200.000 geldt namelijk voor alle winst van alle vennootschappen bij elkaar opgeteld. Zonder de fiscale eenheid profiteer je per vennootschap van de hogere grens.
  • Heb je projecten die vallen onder de WBSO? Dan kun je de winsten die daaruit voortkomen in de Innovatiebox plaatsen. Dat betekent dat je slechts 9% belasting betaalt in plaats van het reguliere vpb-tarief.

https://rb.gy/b1uicr