dit-WERKt.nl

https://www.dit-werkt.nl/

http://bit.ly/24ZGtBd

Slimme website uit Noord-Groningen, die meer werkzoekenden aan baan wil helpen.
In Noord-Groningen is een bijzondere website ontwikkeld die de allernieuwste informatietechnologie inzet om mensen te helpen bij het vinden van een betaalde baan. “dit-WERKt.nl” is de naam van dit nieuwe platform. De site combineert uiteenlopende zoekprogramma’s en biedt nieuwe informatie waardoor de kans op het vinden van werk aanzienlijk wordt vergroot. De eerste resultaten van deze bijzondere applicatie zijn zeer veelbelovend. De bedenker van ‘dit-WERKt.nl’ heeft er positieve ervaringen mee opgedaan via het Werkplein Noord-Groningen en gaat het programma nu voor de rest van Nederland inzetten. ‘De launching customer werd gevonden in Werkplein Noord-Groningen. In het jaar 2014 stemden zij ermee in om een pilot te doen, met vierhonderd werkzoekenden. Toen ik dát hoorde, sprong ik echt een gat in de lucht, want dat maakte het mogelijk dat ik mijn idee kon gaan uitwerken.’

Dat laatste vergde uiteraard ook veel werk van programmeurs, en daar was ook veel geld voor nodig. Hij deed eerst een beroep op “friends, family and fools”, maar vervolgens ook op serieuzere kredietverleners als de NOM, Economic Board en de Kredietunie Eemsregio. Uiteindelijk lukte het om de financiering rond te krijgen en de applicatie te bouwen. Halverwege 2015 konden de eerste werkzoekenden de applicatie gaan testen.

dit-WERKt