Ondernemers willen wel verduurzamen, maar hebben geen geld

Ondernemers willen wel verduurzamen, maar hebben geen geld

ALMELO 15 december 2022 – Bijna twee derde van de ondernemers in het Kleinbedrijf wil snel investeren in maatregelen om het energiegebruik terug te brengen, maar kunnen dit niet zelf betalen. Hiervoor is aanvullende financiering nodig. Dat blijkt uit cijfers van de eerste flitspeiling van de Kleinbedrijf Index (KB Index), een onderzoek van Qredits, ONL en de Hogeschool Utrecht onder circa 800  ondernemers in het Kleinbedrijf.

De noodzaak om snel te investeren in de energietransitie wordt aangewakkerd door de hoge energieprijzen. De meeste ondernemers willen investeren in een combinatie van maatregelen: het plaatsen van zonnepanelen (64%), het vervangen van apparatuur door energiezuinige apparaten (63%), verbeteren van isolatie (59%) en het aanschaffen van een elektrische bedrijfsauto (57%).

Meer financieringsbehoefte

Het investeren in genoemde energiebesparingsmaatregelen kost ondernemers veel geld. Geld dat er niet is na jaren van crises zoals de coronacrisis, energiecrisis en toenemende effecten van inflatie. Daarom is er steeds meer behoefte aan externe financieringen. Deze financieringsbehoefte stijgt al sinds het tweede kwartaal 2021 van 23% naar 45% nu. Gezien de hoge energieprijzen is het belangrijk dat de financieringen ten behoeve van energiebesparing laagrentend zijn. Op deze manier kan de investering sneller worden terugverdiend en worden ondernemers niet met nog meer kosten belast.

Meer ondernemers overwegen te stoppen

Uit de flitspeiling van de Kleinbedrijf Index blijkt daarnaast dat een toenemend aantal ondernemers overweegt te stoppen met het bedrijf (7,4%). In het bijzonder komt dit voor bij de horeca en de culturele sector. Ondernemers in deze sectoren hebben veel vaker een ondernemersloon onder het sociaal minimum en hebben dus steeds meer moeite rond te komen.

Aanbevelingen

De belangrijkste aanbeveling uit deze eerste flitspeiling is dat er de mogelijkheid moet komen voor een langlopende financiering met een lage rente om ondernemers te faciliteren om de noodzakelijke energietransitie te maken. De wil en wens is er zeker bij ondernemers uit het Kleinbedrijf, maar de passende financieringsoplossingen zijn er nog niet.

Over de Kleinbedrijf Index

Dit is de eerste flitspeiling van de Kleinbedrijf Index, een gezamenlijk initiatief van Qredits, ONL voor ondernemers en het Kenniscentrum Digital Business & Media van de Hogeschool Utrecht. Cultuur+Ondernemen is partner van de Kleinbedrijf Index. Ondernemers zonder personeel en Kleinbedrijf ondernemers vertegenwoordigen 95,5 procent van alle ondernemers in Nederland. Samen zorgen zij voor bijna een kwart van alle bedrijfswinsten en een derde van de werkgelegenheid in Nederland. Als barometer voor deze onderbelichte groep is deze index ontwikkeld, waarvan de uitkomsten vier keer per jaar worden gepubliceerd.

het volledige rapport: https://online.visual-paradigm.com/share/book/kleinbedrijf-index-q3-2023-def-16uqpv2hi9

Ga naar Qredits: https://www.qredits.nl/