CBS Financieringsmonitor | D66 actieplan mkb financiering | Wefunder naar Nederland | Beequip financiert €735m

  Trends in MKB financiering

By Ronald Kleverlaan – 2 Feb 2023 – View online →
Deze week kwam de CBS Financieringsmonitor 2022 uit. Dit jaarlijkse onderzoek brengt de zoektocht naar financiering van het mkb in kaart en probeert knelpunten te benoemen. Van de 49.400 bedrijven die aangaven behoefte te hebben aan financiering, hebben 21.700 deze financiering ontvangen (44%). Is dit veel of (te) weinig? In deze nieuwsbrief een uitgebreide analyse.

Verder deze week aandacht voor Beequip (€735 miljoen gefinancierd in 2022!) en Wefunder (grootste equity crowdfunder die naar Nederland komt). Beide financiers zijn een goed voorbeeld van het veranderende financieringslandschap.

Ook een uitgebreide samenvatting van een onderzoek naar de financiering van circulaire bedrijven. Er is een duidelijke mismatch in vraag en aanbod in deze markt. Hoe dit op te lossen?

Afsluitend een oproep en actieplan van D66 om aanpassingen door te voeren in en mkb financieringsmarkt om een gelijk speelveld voor non-bancaire financiers te creëren en fiscaal vriendelijk investeren in mkb en startups te stimuleren.

Artikelen:

  • CBS: Groeiende vraag naar financiering door klein- en middenbedrijf
  • Versoepelde betalingsregeling Belastingdienst voor coronaschulden mogelijk
  • De financiering van de circulaire economie: mismatch tussen vraag en aanbod
  • Beequip verstrekt €735 miljoen aan lease financiering in 2022
  • Wefunder actief in Nederland
  • D66: Maak investeren in mkb makkelijker
  • 6e ECAF congres 1-2 juni

Veel leesplezier,

Ronald

CBS: Groeiende vraag naar financiering door klein- en middenbedrijf

De Financieringsmonitor geeft aan dat 33% van de ondernemers gebruik maakt van een financieel adviseur bij een financieringsaanvraag. Daarnaast wordt 40% van de aanvragen gedaan bij non-bancaire financiers.

Ik ben wat dieper in de cijfers gedoken en heb de cijfers van de Financieringsmonitor 2019-2021 ook er bij gepakt om trends te vinden. Vooral de afname van oriëntatie via een accountant vond ik opvallend. Dit daalde van 51% naar 35% van 2019 tot 2022. Elk jaar dus 5 procentpunt lager.

Lees hier alle cijfers en analyse:

https://www.trendsinmkbfinanciering.nl/cbs-financieringsmonitor-2022/

CBS: Groeiende vraag naar financiering klein- en middenbedrijf

De Financieringsmonitor geeft aan dat 33% van de ondernemers gebruik maat van een financieel adviseur bij een financieringsaanvraag. Daarnaast wordt 40% van de aanvragen gedaan bij non-bancaire financiers.

Trends in MKB financiering•Ronald Kleverlaan

https://www.trendsinmkbfinanciering.nl/cbs-financieringsmonitor-2022/

CBS: Groeiende vraag naar financiering klein- en middenbedrijf
De Financieringsmonitor geeft aan dat 33% van de ondernemers gebruik maat van een financieel adviseur bij een financieringsaanvraag. Daarnaast wordt 40% van de aanvragen gedaan bij non-bancaire financiers.
Trends in MKB financiering • Ronald Kleverlaan

 

Versoepelde betalingsregeling Belastingdienst voor coronaschulden mogelijk

Ondernemers die problemen hebben met het terugbetalen van de coronabelastingschuld kunnen met terugwerkende kracht alsnog een betaalpauze van zes maanden aanvragen.

Ook mag, onder voorwaarden, de terugbetaaltijd worden verlengd van 5 naar 7 jaar en mag er in kwartalen betaald worden ipv per maand.

Lees hier verder:

https://www.trendsinmkbfinanciering.nl/versoepelde-betalingsregeling-voor-coronaschulden-nog-mogelijk/

Versoepelde betalingsregeling voor coronaschulden mogelijk

Ondernemers die problemen hebben met het terugbetalen van de coronabelastingschuld kunnen met terugwerkende kracht alsnog een betaalpauze van zes maanden aanvragen.

Trends in MKB financiering•Ronald Kleverlaan

https://www.trendsinmkbfinanciering.nl/cbs-financieringsmonitor-2022/

Versoepelde betalingsregeling voor coronaschulden mogelijk
Ondernemers die problemen hebben met het terugbetalen van de coronabelastingschuld kunnen met terugwerkende kracht alsnog een betaalpauze van zes maanden aanvragen.
Trends in MKB financiering • Ronald Kleverlaan

 

De financiering van de circulaire economie: mismatch tussen vraag en aanbod

Ondernemers die circulair willen gaan werken, hebben moeite met het vinden van financiering. Er is een mismatch tussen de financieringsvraag van ondernemers en het aanbod van financiers blijkt uit onderzoek. De overheid is aan zet om systeemcondities te verbeteren.

Komende weken worden er ook een webinar (Invest-NL en Change INC) en congres (Nationale Conferentie Circulaire Economie) gehouden over dit onderwerp.

In het artikel meer informatie en de links om in te schrijven:

https://www.trendsinmkbfinanciering.nl/de-financiering-van-de-circulaire-economie-mismatch-tussen-vraag-en-aanbod/

De financiering van de circulaire economie: mismatch tussen vraag en aanbod

Ondernemers die circulair willen gaan werken, hebben moeite met het vinden van financiering. Er is een mismatch tussen de financieringsvraag van ondernemers en het aanbod van financiers blijkt uit onderzoek. De overheid is aan zet om systeemcondities te verbeteren.

Trends in MKB financiering•Ronald Kleverlaan

https://www.trendsinmkbfinanciering.nl/de-financiering-van-de-circulaire-economie-mismatch-tussen-vraag-en-aanbod/

 

De financiering van de circulaire economie: mismatch tussen vraag en aanbod
Ondernemers die circulair willen gaan werken, hebben moeite met het vinden van financiering. Er is een mismatch tussen de financieringsvraag van ondernemers en het aanbod van financiers blijkt uit onderzoek. De overheid is aan zet om systeemcondities te verbeteren.
Trends in MKB financiering • Ronald Kleverlaan

 

Beequip verstrekt €735 miljoen aan lease financiering in 2022

Lease financier Beequip groeit hard door. Met ruim 4.000 klanten en in totaal ruim €2 miljard aan financieringen zijn zij in volume de grootste non-bancaire financier in Nederland.

De organisati groeit vooral sterk in het buitenland en ziet een vraag naar duurzame transportmiddelen.

Meer informatie over de groeicijfers:

https://www.trendsinmkbfinanciering.nl/beequip-verstrekt-eu735-miljoen-aan-lease-financiering-in-2022/

Beequip verstrekt €735 miljoen aan lease financiering in 2022

Lease financier Beequip groeit hard door. Met ruim 4.000 klanten en in totaal ruim €2 miljard aan financieringen zijn zij in volume de grootste non-bancaire financier in Nederland.

Trends in MKB financiering•Ronald Kleverlaan

Beequip verstrekt €735 miljoen aan lease financiering in 2022
Lease financier Beequip groeit hard door. Met ruim 4.000 klanten en in totaal ruim €2 miljard aan financieringen zijn zij in volume de grootste non-bancaire financier in Nederland.
Trends in MKB financiering • Ronald Kleverlaan

 

Wefunder actief in Nederland

Het grootste Amerikaanse equity crowdfunding platform (met 1,6 miljoen investeerders) heeft een Europese crowdfunding vergunning aangevraagd. Alleen al in 2022 is er via het platform $148 miljoen aan risicokapitaal opgehaald.

Dit is groot nieuws, omdat Wefunder de grootste equity crowdfunder van de VS is en daar in 2022 ongeveer 40% van alle equity crowdfunding financieringen ophaalde.

Lees hier verder:

https://www.trendsinmkbfinanciering.nl/wefunder-actief-in-nederland/

Wefunder actief in Nederland

Het grootste Amerikaanse equity crowdfunding platform (met 1,6 miljoen investeerders) heeft een Europese crowdfunding vergunning aangevraagd. Alleen al in 2022 is er via het platform $148 miljoen aan risicokapitaal opgehaald.

Trends in MKB financiering•Ronald Kleverlaan

Wefunder actief in Nederland
Het grootste Amerikaanse equity crowdfunding platform (met 1,6 miljoen investeerders) heeft een Europese crowdfunding vergunning aangevraagd. Alleen al in 2022 is er via het platform $148 miljoen aan risicokapitaal opgehaald.
Trends in MKB financiering • Ronald Kleverlaan

 

D66: Maak investeren in mkb makkelijker

D66 wil het mkb-bedrijven makkelijker maken om te investeren, want zo makkelijk is het volgens Tweede Kamerlid Romke de Jong niet om als mkb’er tegenwoordig een lening te krijgen.

D66 heeft daarom ook een plan opgesteld met 6 voorstelen om mkb financieringen te verbeteren.

Lees hier de voorstellen:

https://www.trendsinmkbfinanciering.nl/d66-maak-investeren-in-mkb-makkelijker/

D66: Maak investeren in mkb makkelijker

D66 wil het mkb-bedrijven makkelijker maken om te investeren, want zo makkelijk is het volgens Tweede Kamerlid Romke de Jong niet om als mkb’er tegenwoordig een lening te krijgen.

Trends in MKB financiering•Ronald Kleverlaan

D66: Maak investeren in mkb makkelijker
D66 wil het mkb-bedrijven makkelijker maken om te investeren, want zo makkelijk is het volgens Tweede Kamerlid Romke de Jong niet om als mkb’er tegenwoordig een lening te krijgen.
Trends in MKB financiering • Ronald Kleverlaan

 

6e ECAF congres 1-2 juni

1 en 2 juni wordt de 6e editie van het ECAF Alternative Finance congres georganiseerd. Dit jaar zal dit plaats vinden in Polen, om meer aan te sluiten bij de Oost-Europese onderzoeksnetwerken.

De call-for-papers staat nu open tot 1 maart 2023:

https://www.trendsinmkbfinanciering.nl/6e-ecaf-congres-1-2-juni-in-polen/

6e ECAF congres 1-2 juni

1 en 2 juni vind de 6e editie van het ECAF Alternative Finance congres plaats. Dit jaar zal dit worden georganiseerd in Polen, om meer aan te sluiten bij de Oost-Europese onderzoeksnetwerken. De call-for-papers staat nu open tot 1 maart 2023.

Trends in MKB financiering•Ronald Kleverlaan

6e ECAF congres 1-2 juni
1 en 2 juni vind de 6e editie van het ECAF Alternative Finance congres plaats. Dit jaar zal dit worden georganiseerd in Polen, om meer aan te sluiten bij de Oost-Europese onderzoeksnetwerken. De call-for-papers staat nu open tot 1 maart 2023.
Trends in MKB financiering • Ronald Kleverlaan

 

Contact

Meer weten over community finance, community ownership en trends in mkb financiering in binnen- en buitenland?

Ik geef regelmatig lezingen, workshops en inspiratiessessies voor management teams of op congressen.

Interesse?
Neem contact op via een reactie op deze nieuwsbrief, via mail (ronald@kleverlaan.com) of telefoon (06-28254452).

Give feedback on this post

CBS Financieringsmonitor 2022: https://longreads.cbs.nl/financieringsmonitor-2022/

Sinds 2018 stelt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) de Financieringsmonitor samen in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK).noot1 Het doel van de monitor is om een overzichtelijk beeld te geven van de Nederlandse markt voor externe financiering voor bedrijven in het midden- en kleinbedrijf (mkb). Daarvoor wordt de zoektocht naar financiering van ondernemers gevolgd en een schets gegeven van recente ontwikkelingen op de Nederlandse financieringsmarkt. Deze vijfde editie van de monitor heeft betrekking op de periode die loopt van 1 juli 2021 tot 1 juli 2022.

De Financieringsmonitor bestaat uit drie onderdelen. De voornaamste uitkomsten worden beschreven in dit onderzoeksrapport. Het dashboard geeft op interactieve wijze meer detailinformatie en kan als naslagwerk gebruikt worden. Ten slotte worden de analysedata die voortkomen uit de monitor beschikbaar gesteld aan gebruikers van de microdatafaciliteit van het CBS. Zo kunnen ook anderen de zoektocht naar financiering van het mkb onderzoeken.